base

Personali-teenused

Tugi personaliküsimustes – juhtide ja spetsialistide personaliotsing, töötajate rahulolu-uuring, 360- kraadi tagasiside, ametikohtade hindamine, palgasüsteemid, kompetentsimudelid ja arengutugi.

Teeninduse hindamine

Hoolikalt konteksti sulanduv kliendisuhtluse hindamine – testostud, vaatlused, küsitlused. Teaduspõhised ja personaalsed rätsepa-lahendused, mis istuvad kõrgetele nõudmistele.

Põhjalik isiksuslike ja tööalaste soodumuste hindamine. Asjakohane nii personaliotsingu raames, töötajate arengu eesmärgil kui lihtsalt personaalsest huvist lähtuvalt.

Inimeste käitumist ja hoiakuid puudutavad uuringud organisatsioonides, teenindusalal, haridusvaldkonnas ning ühiskonnas laiemalt.

Praktilised personalivaldkonna ja psühholoogiaalased teadmised-oskused juhtidele, meeskondadele, treeneritele, õpetajatele, lapsevanematele, iseenda arengust huvitatutele.

Kliendid meist

Koostööprotsess Psience’iga on olnud tähelepanelik, põhjalik, operatiivne ja sisukas. Olen siiralt tänulik toreda, inspireeriva ja põneva koostöö eest!

Pilleriin Altermannpersonalijuht, Apollo Holding OÜ

Paindlikkus, heas mõttes pöörasus, reaktsioonikiirus, teaduspõhisus, riskijulgus, ja kas ma juba ütlesin paindlikkus? Pluss see, et me ühtemoodi seame lati hästi kõrgele.

Grete Arro
Grete Arroteadur, Tallinna Ülikool

Oleme saanud kindla, pikaajalise ja usaldusväärse partneri, kes ka värbamisprotsessi lõppedes tunneb huvi uue meeskonnaliikme ja/või vastava ametikoha edukuse ja sobivuse vastu. Lisaks oleme saanud täiendavaid soovitusi ja tuge.

Merite Liidemaa-Pärn
Merite Liidemaa-Pärnpersonalijuht, Estonia Spa Hotels AS

Eriti positiivne oli koolitusel osalejate ootuste uurimine enne koolitust. Lähenemine oli sisuline, koolitus pandi kokku osalejate vajadustest lähtuvalt.

Liina Simmnõunik

Põhjalikkus, pühendumine, laiahaardelisus, kiirus – oleme saanud ettevõttele kasu heade nõuannete ja väärt meeskonnaliikmete näol.

Merite Liidemaa-Pärn
Merite Liidemaa-Pärnpersonalijuht, Estonia Spa Hotels AS

Olles kokku puutunud ka teiste head huntingu värbajatega, võin öelda, et protsess Psience’iga oli üheks meeldivamaks, mida seni kogetud.

Risto Hallimäe
Risto Hallimäemüügijuht, KMT Prefab OÜ

Väike ettevõte, toredad oma ala professionaalid. Psience kasutab personaalset lähenemist kliendile, mis meile kui väikeettevõttele sobib suurepäraselt.

Marit Alavälipersonalijuht

Tänan eelkõige Anne-Marit, kes osales ka minu tööintervjuudel ning kellega suheldes leidsime kandideerimisprotsessis sobivaimad lahendused. Nüüdseks, olles osa oma uuest meeskonnast, olen tänulik, et valik osutus minule.

Mihkel Lindpereruumiandmete spetsialist

Blogist