EELARVESTAJA

Soovid anda oma panuse LINNARUUMIS oluliste hoonete EHITUSPROTSESSI (nt Volta Kvartali ja Rocca Towersi kõrghooned), olla kaasatud hoonete ARENDUSSE ning saada osaks uuenduslikust ja jätkusuutlikust ettevõttest, kus Sinu rolliks on arendusprojektidele täpsete ja detailsete eelarvete koostamine?

Kandideerimiseks eeldame

  • Tehnilist kõrgharidust (soovitavalt ehituse alal)
  • Vähemalt 3 aastast töökogemust ehituse või kinnisvaraarenduse alal
  • Eelarvestamise oskust, sh jooniste põhjal
  • Informatsiooni, sh dokumentide süsteemse haldamise võimet
  • AutoCad’i ning Tekla Bimsight või muu BIM tarkvara kasutamise oskust
  • Eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise keele oskust suhtlemisel
  • Koostöövalmidust, täpsust, analüüsioskust ja head matemaatilist võimekust

Kandideeri cvkeskus.ee, cv.ee või anne-mari@psience.ee
Lisainfo www.metropoli.ee, www.endover.ee
Küsimused (+372) 5141 354 (Anne-Mari)