PROJEKTIINSENER

Soovid anda oma panuse linnaruumis oluliste hoonete ehitusprotsessi (nt Volta Kvartali ja Rocca Towersi kõrghooned), olla kaasatud hoonete arendusse ning saada osaks uuenduslikust ja jätkusuutlikust ettevõttest, kus Sinu rolliks on projektimeeskondade toetamine arendusprojektide tulemuslikuks ja efektiivseks planeerimiseks ja juhtimiseks ning ehitatud hoonetele ja rajatistele kasutuslubade/kasutusteatiste väljastamine KOV poolt?

Kandideerimiseks eeldame

  • Tehnilist või majandusalast kõrg- või rakenduskõrgharidust (võib olla omandamisel)
  • Vähemalt 3 aastast töökogemust ehituse või kinnisvaraarenduse alal
  • AutoCad’i, Word’i ja Excel’i valdamist spetsialisti tasemel
  • Informatsiooni, sh dokumentide süsteemse haldamise võimet
  • Ehitusalase dokumentatsiooni koostamise oskust
  • Eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise ja vene keele oskust suhtlemisel
  • Koostöövalmidust, täpsust, korrektsust ja head pingetaluvust.

Kandideeri cvkeskus.ee või evelin@psience.ee
Lisainfo www.metropoli.ee, www.endover.ee
Küsimused (+372) 5373 8614 (Evelin)