Sind köidab inimeste juhtimine ja panustamine nende arengusse?

Soovid jätta jälje maakonna tööturuolukorra parendamisse?

Kolleegid iseloomustavad Sind kui tulemustele ja koostööle orienteeritud tugevat eestvedajat?

LÄÄNE-VIRUMAA OSAKONNA JUHATAJANA

ON SUL VÕIMALUS:

 • juhtida ja arendada pühendunud 25-liikmelist osakonda (lisaks Rakvere büroole ka Väike-Maarja büroo) vastavalt osakonna põhimääruses sätestatule
 • jälgida maakonna tööturuolukorda ja selle arenguid ning seostada need osakonna eesmärkide saavutamisega
 • tagada tööd otsivate, töötavate inimete ja tööandjate kvaliteetne teenindamine, nõustamine ja teenuse kättesaadavus
 • edendada koostööd tööandjate, kohalike omavalitsuste ning teenusepakkujate ja huvirühmadega klientide tööle rakendamiseks ja töötusega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
 • tagada tööd otsivate klientide arvelevõtu ja sellekohase arvestuse pidamine
 • tagada sujuv töötuskindlustushüvitise, töötutoetuse, ettevõtluse alustamise toetuse, töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotluste vastuvõtmise ning tööturutoetuste taotluste vastuvõtmine ja menetlemine
 • valmistada ette ja esineda oma tegevusvaldkonnaga seotud koolituspäevadel ja teavitusüritustel, mis on suunatud koostööpartneritele jt huvirühmadele
 • vajadusel osaleda töötukassa töörühmade töös ning töötukassa tööga haakuvate projektide ja töörühmade töös (sh töötukassa esindamine teistes asutustes oma tegevusvaldkonna ulatuses)

OLED ANTUD TÖÖS EDUKAS KUI:

 • omad vähemalt kolmeaastast inimeste juhtimise kogemust (kasuks tuleb tööturuvaldkonnas töötamise kogemus)
 • Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (soovitatavalt avaliku halduse, õigus- või majandusteaduse alal)
 • tunned hästi tööturu toimimist ja selle problemaatikat/temaatikat
 • Sul on võimekus näha tervikut ja seoseid selle üksikosade vahel
 • omad oskust analüüsida olukordi ja probleeme ning leida neile toimivaid lahendusi.
 • Sind iseloomustab väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, selge eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas, hea pingetaluvus ja enesekindlus
 • Sul on valmisolek siseriiklikeks lähetusteks.

Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd panustades ühiskonna olulisse valdkonda. Head töötulemused saavad tunnustatud ja Sind ootavad parimad kolleegid. Töövahendid on kaasaegsed, töötajate tervise eest hoolitsetakse. Tähtsal kohal on töötajate arendamine ja arenguvõimalused.

Töö asukoht: Rakvere

Kui soovid osakonnajuhataja ametikoha kohta rohkem infot, siis võta ühendust:

Sigrid Pedak
sigrid@psience.ee
+372 5850 2192