SEIKLUSRIKKAD KOOLITUSED

Ühildasime teaduspõhise treeningu ja koolituse seiklusmatkaga looduses. Arendame inimesi ja omandame teadmisi loodusest läbi praktilise tegevuse. Loodumatkasid viivad läbi Wanderlusti matkajuhid ja teaduspõhiseid treeninguid Psience’i koolitajad.

Kombineeri seiklusmatk ja koolitusteema vastavalt oma vajadusele:

.

1. jalgsi -või räätsamatk + eduka meeskonnatöö alustalad erinevate käitumisstiilide teadvustaminemeeskonnas meeskonna toimetuleks stressirohkes olukorras personaalne käitumine meekonnas

2. bushcraft + eduka meeskonnatöö alustalad meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras suhtlemisoskuste treening pingeolukorras tulemusliku kommunikatsiooni korraldamine meeskonnas juhi rolli arendamine läbi meeskonnatöö tunnetamise kriitilistes olukordades

3. loodusõpe + tagasisidetreening suhtlemisoskuste treening meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete loomine personaalne käitumine meeskonnas

4. seiklusmäng "LIVE" + vastanduvate üksuste koostöötreening juhendajaks (mentoriks) kasvamise treening tulemusliku kommunikatsiooni korraldamine meeskonnas meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras

MILLISED ON KOOLITUSTEEMAD?

Eduka meeskonnatöö alustalad

Koolitus keskendub meeskonnatöö peamiste põhimõtete tutvustamisele läbi kogetud ühise mängu/matka. Räägime usaldusest, parimate (võitja)meeskondade eripäradest, meeskonda motiveerivast tunnustamisest jpm. Täiendavalt vaatame, kuidas aju tasandil meie mõtted, tunded ja käitumine on reguleeritud. Seda selleks, et mõista paremini, miks käitume mingis olukorras, nt pingelises olukorras, nii nagu käitume.

Tugevam meeskond läbi käitumisstiilide erisuste teadvustamise

Koolitus keskendub erinevate inimtüüpide koostöö põhimõtete avamisele. Meeskond koosneb alati erinevat tüüpi inimestest, kes mõistavad maailma veidi omamoodi. Olles nii iseenda kui oma meeskonnaliikmete käitumisstiilidest teadlik, on meil meeskonnana lihtsam ühiseid tippe saavutada.  Koolituseks annab hea eelduse eelnev mäng/matk, mis avab erinevad käitumisstiilid juba ka läbi praktika.

Meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras

Pingeolukorras käituvad inimesed teisiti. Miks see nii on ning kuidas sellistest olukordadest meeskonnana tervemalt välja tulla, vaatame käesoleva koolitusteema raames. Õpime tundma pingeolukorras käitumist nii indiviidi kui meeskonna tasandil ning praktiseerime tööriistu selleks, et stressirohked sündmused ladusamalt mööduksid.

Suhtlemisoskuste treening pingeolukorras

Suhtlemisoskused on baas, millest ei saa meeskonnatöös ei üle ega ümber. Millest suhtlemine koosneb ning kui suur jõud on sõnal või kehakeelel? Millised on kõige kriitilisemad vead, mida pingeolukorras suhtlemisel teeme? Kuidas saada kriitilistes situatsioonides paremaks suhtlejaks? Kõik need on küsimused, mis tulevad koolitusel teemaks ning mille lahti harutamisel on suureks abiks läbitud matk/mäng.

Tulemusliku kommunikatsiooni korraldamine meeskonnas

Kommunikatsiooni korraldamisel on omad reeglid ja põhimõtted. Kuigi tundub, et kommunikatsioon on midagi selget ja lihtsat, siis oleme pahatihti olukorras, kus oleme ebaõnnestunud just tänu ebapiisavale või valesti ajastatud kommunikatsioonile. Käesolev koolitus võtab fookusesse kommunikatsiooni alustalad ning õpetab meid meeskonnasisest kommunikatsiooni teadlikumalt korraldama.

Tagasisidetreening

Iga töötaja ning iga meeskond vajab edukate tulemuste saavutamiseks tagasisidet. Sageli on tagasisidet aga keeruline anda ning veelgi keerulisem vastu võtta. Õnneks on seda võimalik õppida ning treenida. Tagasisidetreening võtab fookusesse nii tagasiside andmise kui saamise kuldreeglid ning näitab läbi eelnevalt kogetud mängu/matka osalejate peamisi eksimusi ning õnnestumisi.

 

Personaalne käitumine meeskonnas

Iga meeskond koosneb üksikisikutest. Mida teadlikum on oma käitumisest meeskonnas iga üksik meeskonnaliige, seda teadlikum on ka meeskond tervikuna. Käesolev koolitus annab meeskonnale uue jõu läbi meeskonnaliikmete individuaalse analüüsi. Tulenevalt meeskonnaliikmete individuaalsetest eripäradest, analüüsitakse ka meeskonna kui terviku tugevusi ja arengukohti ning vastastikust tugisüsteemi tugevamaks meeskonnaks saamisel.

Juhi rolli arendamine läbi meeskonnatöö tunnetamise kriitilistes olukordades

Käesolev koolitus on suunatud juhtidele. Kui tee muutub kurviliseks, on iga juhi sõnal oluline kaal. Kuidas kriitilistes olukordades juhina tasakaalu säilitada ning kuidas tabada ära kõige olulisemad psühholoogilised mõjutegurid, mis aitavad töös inimestega muudatusi ja keerulisi olukordi valutumalt ellu viia, vaatame käesoleva koolituse raames. Koolitus räägib ka muudatuse juhtimisest.

Juhendajaks (mentoriks) kasvamise treening

Käesolev koolitus on suunatud inimestele, kes on saanud endale organisatsioonis vastutusrikka uute töötajate juhendamise rolli. Vaatame, mida ja kuidas sellises rollis teha ning paneme end proovile ka koolitusele eelneva mängu/matka raames. Saame teadlikumaks oma tänasest käitumisest juhendajana ning õpime uusi tööriistu selleks, et katta ära kõige olulisemad juhendaja kompetentsid.

Vastanduvate üksuste koostöötreening

Igas organisatsioonis on vastanduvaid üksusi. Näiteks on sageli  müügi- ja tootmisüksustel omad vastastikused väljakutsed. Koos mängu/matka praktiliste ülesannetega avame koolituse käigus mõlema osapoole vastastikuseid ootusi ning leiame lahendusi koostöö tõhustamiseks ka päris töökeskkonnas. Käesoleva teema raames minnakse veidi rohkem sisse ka osalejate  igapäevatöö spetsiifikasse.

Meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete loomine

Mäng/matk vabas looduses on hea sissejuhatus ka oma meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete sõnastamiseks. Ühiselt kogetud tegevused annavad võimaluse oma meeskonda uues valguses näha ning seeläbi olla hetkeks ka töiste situatsioonide kõrvaltvaatajaks. See on hea võimalus mõelda üheskoos meeskonna baasväärtustele ning panna need koos käitumuslike näidete ning tööpõhimõtetena ka kirja.

MILLISED ON MATKAD?

LOODUSMATKAD

 • Jalgsimatkad

  Jalgsimatk on kõige lihtsam viis jätta linnakära selja taha ning minna oma meeskonnaga loodusesse rahu ja vaikust nautima. Jalgsimatka eeliseks on see, et matk ei sõltu ilmastikuoludest.

  Jalgsimatkadega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

  • meeskonnatöö ülesanded
  • mängud looduses
  • metsaköögi töötuba
  • looduse ja matkamisega seotud õpilaagrid
  • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

  Jalgsimatku korraldame üle Eesti, valikus on nii RMK matkarajad kui ka vähemtuntud marsruudid. Rajad on erineva raskusastmega.

 • Räätsamatkad

  Olgu jalge all soo, raba või lumi, räätsad teevad liikumise lihtsamaks ning aitavad su meeskonna viia kohtadesse, kuhu matkasaabaste või kummikutega ligi ei pääse.

  Läbi aegade on räätsad olnud abivahendiks jahipidamisel ja pikemate vahemaade läbimisel. Vanad eestlased kutsusid räätsi rajadeks ehk soorajadeks või soorätsideks. Rabamatk räätsadel on suurepärane viis koos oma meeskonnaga avastada Eestimaa loodust, nautida värsket ja puhast õhku ning anda kehale toonust. Räätsamatkade võlu peitub ka selles, et matkad toimuvad aastaringselt ja iga ilmaga.

  Räätsamatkadega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

  • meeskonnatöö ülesanded
  • mängud looduses
  • metsaköögi töötuba
  • looduse ja matkamisega seotud õpilaagrid
  • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

  Räätsamatku korraldame peamiselt Lahemaa rahvuspargi ning Põhja-Kõrvemaa soodes ja rabades. Matkarajad on erinevate raskusastmetega ning su meeskonnal on võimalus valida nii meie poolt välja töötatud radu kui ka teie poolt soovitud piirkonnas olevaid soid ja rabasid.

 • Matkadega on hea kombineerida meeskonnakoolitusi näiteks järgmistel teemadel:

  • Eduka meekskonnatöö alustalad
  • Erinevate käitumisstiilide teadvustamine meeskonnas
  • Meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras
  • Personaalne käitumine meeskonnas

BUSHCRAFT

 • Bushcraft on koolitus, mille käigus õpitakse praktilisi oskusi, et saada iseseisvalt metsas või rabas pikaajalisemalt hakkama. Looduses ellujäämise koolitus annab esmateadmised näiteks tule tegemisest, kalapüügist, varjualuse ehitamisest, looduslike vahenditega navigeerimisest, söögiotsimisest ja joogivee hankimisest.

  Bushcraft koolitusega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

  • jalgsi- või räätsamatk
  • meeskonnatöö koolitus
  • mängud looduses
  • metsaköögi töötuba

  Bushcrafti koolitusi korraldame peamiselt Lahemaa rahvuspargi ning Põhja-Kõrvemaa metsades ja rabades, kuid sul on loomulikult võimalus valida oma meeskonnale soovitud piirkonnas olevaid asukohti.

 • Bushcraftiga saab hästi kombineerida koolitusi järgmistel teemadel:

  • Eduka meekskonnatöö alustalad
  • Meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras
  • Suhtlemisoskuste treening pingeolukorras
  • Tulemusliku kommunikatsiooni korraldamine meeskonnas
  • Juhi rolli arendamine läbi meeskonnatöö tunnetamise kriitilistes olukordades

LOODUSE TÖÖTOAD

 • Kuidas mõistad sina ümbritsevat loodust, tema toimimist ja mõju? Töötoa eesmärgiks on osalejate loodusalaste teadmiste tõstmine ja keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine läbi praktilise loodusõppe. Koolituse käigus omandavad osalejad teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, sammaldest ja samblikest, putukatest, seentest. 

  Loodusõppega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

  • jalgsi- või räätsamatkad
  • meeskonnatöö ülesanded
  • mängud looduses
  • metsaköögi töötuba
  • looduse ja matkamisega seotud õpilaagrid
  • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

  Looduse õppetube korraldame peamiselt Lahemaa rahvuspargi ning Põhja-Kõrvemaa metsades ja rabades, kuid sul on loomulikult võimalus valida oma meeskonnale soovitud piirkonnas olevaid asukohti.

 • Looduse töötube on hea kombineerida järgmiste koolitustega:

  • Tagasisidetreening
  • Suhtlemisoskuste treening
  • Meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete loomine
  • Personaalne käitumine meeskonnas

SEIKLUSMÄNG LIVE

 • “LIVE” on võistkondlik orienteerumismäng, mille eesmärgiks on konkreetse aja jooksul läbida kontrollpunktid ja koguda võimalikult suur punktisumma. Kontrollpunktide väärtus on erinev ning sõltub punkti asukohast ja tehnilisest keerukusest.

  “LIVE” on oma olemuselt seiklusmatk, mille eesmärgiks on võistluslikul ja kaasahaaraval moel aega veeta. Lisaks meelelahutuslikule aspektile pakuvad meie korraldatavad mängud suurepärast võimalust panna organisatsiooni töötajad ja meeskonnad pingutama ühise eesmärgi nimel.

  Seiklusmänguga saab kombineerida erinevaid tegevusi:

  • meeskonnatöö ülesanded
  • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

  Seiklusmängu korraldame peamiselt Lahemaa rahvuspargi ning Põhja-Kõrvemaa metsades ja rabades, kuid sul on loomulikult võimalus valida ka oma meeskonnale soovitud piirkonnas olevaid asukohti.

 • Orienteerumist ja GPS-seiklusi looduses sobib hästi kombineerida ka järgmiste koolitustega:

  • Vastanduvate üksuste koostöötreening
  • Juhendajaks (mentoriks) kasvamise treening
  • Tulemusliku kommunikatsiooni korraldamine meeskonnas
  • Meeskonna toimetulek stressirohkes olukorras

OSALEMISEST

 • Ootame osalema:

  meeskondi, sõpruskondi

 • Osalejate arv:

  kuni 30 inimest ühes grupis

 • Toimumiskoht:

  peamiselt Lahemaa rahvuspargi ning Põhja-Kõrvemaa metsad ja rabad, kuid kindlasti ka teistes Eesti looduskaunites kohtades

 • Koolituse ülesehitus:

  • kogunemine ja juhendamine
  • interaktiivsed ülesanded looduses ja matk
  • söögipaus
  • koolitus ja järelanalüüs
  • kokkuvõtted
 • Materjalid:

  iga osaleja saab endale koolituse töövihiku, mis koondab endas nii teoreetilise materjali kui osaleja poolt koolituse käigus kirja pandud tähelepanekuid

 • Hind:

  • hind sisaldab koolituse materjale, mängu- ja matkavahendeid
  • toitlustamine ja majutuse organiseerimine kokkuleppel

OSALEJAD KOOLITUSPÄEVAST

“Kas juhina lihtsalt arvad või tead kindlalt, kuidas tekib usaldus sinu tiimi liikmete vahel? Kas sinu inimesed usuvad, et nad kuuluvad ainulaadsesse meeskonda ja pürgivad ühiste eesmärkide poole või käivad lihtsalt tööl? Milliseid väärtusi jagavad sinu inimesed ja mis neid liikuma paneb? Psience aitab mõista ja mõtestada!”

“Sellised koolitused aitavad märgata väikeseid detaile, mis võivad organisatsiooni kohta väga palju infot anda.”

“Koolituspäeval oli minu jaoks kõige suurem väärtus, et meil oli võimalik väikeses grupis asju läbi arutada ja lahti mõtestada, kuna koolis seda võimalust ei ole.”

“Minu jaoks oli koolituspäeval kõige väärtuslikum individuaalsus ja kogemuste vahetamine.”

KOOLITAJAD

Anne-Mari Ernesaks

Liis Purge

Kai Auger