SEIKLUSRIKKAD KOOLITUSED

Tulge tiimitööd parandama loodusesse! Ühildasime matkad ja aktiivtegevused teaduspõhise treeninguga, et saaksite arendada meeskonnatööd ja omandada teadmisi inspireerivas looduskeskkonnas. Tegevusi värskes õhus viivad läbi Wanderlusti matkajuhid ja treeninguid Psience’i koolitajad.

Koolituse ja tegevusega looduses

 • Õpite üksteist paremini tundma
 • Saate teadlikuks oma tiimi tugevustest ja arengukohtadest
 • Omandate uusi teadmisi ja oskusi
 • Saate näpunäiteid koostöö parendamiseks tiimis

Kombineeri seiklusmatk ja koolitusteema vastavalt oma vajadusele:

MILLISED ON KOOLITUSTEEMAD?

 

Meeskonna toimetulek stressiolukorras

Pingeolukorras käituvad inimesed teisiti. Miks see nii on ning kuidas sellistest olukordadest meeskonnana tervemalt välja tulla, vaatame käesoleva koolitusteema raames. Õpime tundma pingeolukorras käitumist nii indiviidi kui meeskonna tasandil ning praktiseerime tööriistu selleks, et stressirohked sündmused ladusamalt mööduksid.

Eduka meeskonnatöö alustalad (team building)

Koolitus keskendub meeskonnatöö peamiste põhimõtete tutvustamisele läbi kogetud ühise mängu/matka. Räägime usaldusest, parimate (võitja)meeskondade eripäradest, meeskonda motiveerivast tunnustamisest jpm. Täiendavalt vaatame, kuidas aju tasandil meie mõtted, tunded ja käitumine on reguleeritud. Seda selleks, et mõista paremini, miks käitume mingis olukorras, nt pingelises olukorras, nii nagu käitume.

Vaimse tervise toetamine meeskonnas

Vaimne tervis on midagi, millest räägitakse üha enam. See ei pruugi olla silmale nähtav, ent võib mõjutada oluliselt nii üksikute meeskonnaliikmete kui ka terve meeskonna edukat toimimist. Oluline on oskus vaimse tervise muresid ära tunda ning oskus luua toetavat keskkonda murede korral hakkama saamiseks. Käesolevas töötoas vaatame, millised olukorrad meid indiviidide ja meeskondadena vaimselt enim kurnavad ning õpime tööriistu, kuidas nii iseenda vaimset tervist hoida kui ka oma meeskonnaliikmeid toetada. Töötuba sisaldab nii individuaalseid eneseanalüüse kui ka meeskonna arutelusid selleks, et leppida kokku oma tiimi jaoks parimad toimetuleku strateegiad.

Suhtlemisoskuste treening pingeolukorras

Suhtlemisoskused on baas, millest ei saa meeskonnatöös ei üle ega ümber. Millest suhtlemine koosneb ning kui suur jõud on sõnal või kehakeelel? Millised on kõige kriitilisemad vead, mida pingeolukorras suhtlemisel teeme? Kuidas saada kriitilistes situatsioonides paremaks suhtlejaks? Kõik need on küsimused, mis tulevad koolitusel teemaks ning mille lahti harutamisel on suureks abiks läbitud matk/mäng.

Erinevate käitumisstiilide teadvustamine meeskonnas

Koolitus keskendub erinevate inimtüüpide koostöö põhimõtete avamisele. Meeskond koosneb alati erinevat tüüpi inimestest, kes mõistavad maailma veidi omamoodi. Olles nii iseenda kui oma meeskonnaliikmete käitumisstiilidest teadlik, on meil meeskonnana lihtsam ühiseid tippe saavutada. Koolituseks annab hea eelduse eelnev mäng/matk, mis avab erinevad käitumisstiilid juba ka läbi praktika.

Meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete loomine

Mäng/matk vabas looduses on hea sissejuhatus ka oma meeskonna väärtuste ja tööpõhimõtete sõnastamiseks. Ühiselt kogetud tegevused annavad võimaluse oma meeskonda uues valguses näha ning seeläbi olla hetkeks ka töiste situatsioonide kõrvaltvaatajaks. See on hea võimalus mõelda üheskoos meeskonna baasväärtustele ning panna need koos käitumuslike näidete ning tööpõhimõtetena ka kirja.

Vastanduvate üksuste koostöötreening

Igas organisatsioonis on vastanduvaid üksusi. Näiteks on sageli  müügi- ja tootmisüksustel omad vastastikused väljakutsed. Koos mängu/matka praktiliste ülesannetega avame koolituse käigus mõlema osapoole vastastikuseid ootusi ning leiame lahendusi koostöö tõhustamiseks ka päris töökeskkonnas. Käesoleva teema raames minnakse veidi rohkem sisse ka osalejate  igapäevatöö spetsiifikasse.

Individuaalne käitumine meeskonnas

Iga meeskond koosneb üksikisikutest. Mida teadlikum on oma käitumisest meeskonnas iga üksik meeskonnaliige, seda teadlikum on ka meeskond tervikuna. Käesolev koolitus annab meeskonnale uue jõu läbi meeskonnaliikmete individuaalse analüüsi. Tulenevalt meeskonnaliikmete individuaalsetest eripäradest, analüüsitakse ka meeskonna kui terviku tugevusi ja arengukohti ning vastastikust tugisüsteemi tugevamaks meeskonnaks saamisel.

Tulemusliku kommunikatsiooni arendamine meeskonnas

Kommunikatsiooni korraldamisel on omad reeglid ja põhimõtted. Kuigi tundub, et kommunikatsioon on midagi selget ja lihtsat, siis oleme pahatihti olukorras, kus oleme ebaõnnestunud just tänu ebapiisavale või valesti ajastatud kommunikatsioonile. Käesolev koolitus võtab fookusesse kommunikatsiooni alustalad ning õpetab meid meeskonnasisest kommunikatsiooni teadlikumalt korraldama.

Juhi rolli arendamine

Käesolev koolitus on suunatud juhtidele. Kui tee muutub kurviliseks, on iga juhi sõnal oluline kaal. Kuidas kriitilistes olukordades juhina tasakaalu säilitada ning kuidas tabada ära kõige olulisemad psühholoogilised mõjutegurid, mis aitavad töös inimestega muudatusi ja keerulisi olukordi valutumalt ellu viia, vaatame käesoleva koolituse raames. Koolitus räägib ka muudatuse juhtimisest.

Tagasisidetreening

Iga töötaja ning iga meeskond vajab edukate tulemuste saavutamiseks tagasisidet. Sageli on tagasisidet aga keeruline anda ning veelgi keerulisem vastu võtta. Õnneks on seda võimalik õppida ning treenida. Tagasisidetreening võtab fookusesse nii tagasiside andmise kui saamise kuldreeglid ning näitab läbi eelnevalt kogetud mängu/matka osalejate peamisi eksimusi ning õnnestumisi.

Juhendajaks (mentoriks) kasvamise treening

Käesolev koolitus on suunatud inimestele, kes on saanud endale organisatsioonis vastutusrikka uute töötajate juhendamise rolli. Vaatame, mida ja kuidas sellises rollis teha ning paneme end proovile ka koolitusele eelneva mängu/matka raames. Saame teadlikumaks oma tänasest käitumisest juhendajana ning õpime uusi tööriistu selleks, et katta ära kõige olulisemad juhendaja kompetentsid.

MILLISED ON MATKAD?

 

Jalgsimatkad

Jalgsimatk on kõige lihtsam viis jätta linnakära selja taha ning minna loodusesse rahu ja vaikust nautima. Jalgsimatka eeliseks on see, et matk ei sõltu ilmast. Meie ütleme: “Pole olemas halba ilma, kui on sobilik riietus!”

Jalgsimatkadega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

 • meeskonnatöö ülesanded
 • mängud looduses
 • metsaköögi töötuba
 • looduse ja matkamisega seotud õpilaagrid
 • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

Räätsamatkad

Räätsad on jalanõude külge kinnitatavad abivahendid, mis aitavad liikuda pehmel pinnasel. Olgu jalge all soo, raba või lumi, räätsad teevad liikumise lihtsamaks ning aitavad sind viia kohtadesse, kuhu matkasaabaste või kummikutega ligi ei pääse.

Läbi aegade on räätsad olnud abivahendiks jahipidamisel ja pikemate vahemaade läbimisel. Vanad eestlased kutsusid räätsi rajadeks ehk soorajadeks või soorätsideks. Räätsad tehti metsa või raba servas okstest, puujuurtest või puukoorest ning seoti jala otsa. Rabamatk räätsadel on suurepärane viis avastada Eestimaa loodust, nautida värsket ja puhast õhku ning anda oma kehale toonust. Räätsamatkade võlu peitub ka selles, et matkad toimuvad aastaringselt ja iga ilmaga.

Looduse töötoad

Kuidas mõistad sina ümbritsevat loodust, tema toimimist ja mõju? Töötoa eesmärgiks on osalejate loodusalaste teadmiste tõstmine ja keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine läbi praktilise loodusõppe. Koolituse käigus omandavad osalejad teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, sammaldest ja samblikest, putukatest, seentest. 

Loodusõppega saab kombineerida erinevaid tegevusi:

 • jalgsi- või räätsamatkad
 • meeskonnatöö ülesanded
 • mängud looduses
 • metsaköögi töötuba
 • looduse ja matkamisega seotud õpilaagrid
 • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

Seiklusmäng "LIVE"

“LIVE” on võistkondlik orienteerumismäng, mille eesmärgiks on konkreetse aja jooksul läbida kontrollpunktid ja koguda võimalikult suur punktisumma. Kontrollpunktide väärtus on erinev ning sõltub punkti asukohast ja tehnilisest keerukusest.

“LIVE” on oma olemuselt seiklusmatk, mille eesmärgiks on võistluslikul ja kaasahaaraval moel aega veeta. Lisaks meelelahutuslikule aspektile pakuvad meie korraldatavad mängud suurepärast võimalust panna organisatsiooni töötajad ja meeskonnad pingutama ühise eesmärgi nimel.

Seiklusmänguga saab kombineerida erinevaid tegevusi:

 • meeskonnatöö ülesanded
 • Loodusvillak ehk mänguline loodusõpe

OSALEJAD KOOLITUSPÄEVAST

“Kas juhina lihtsalt arvad või tead kindlalt, kuidas tekib usaldus sinu tiimi liikmete vahel? Kas sinu inimesed usuvad, et nad kuuluvad ainulaadsesse meeskonda ja pürgivad ühiste eesmärkide poole või käivad lihtsalt tööl? Milliseid väärtusi jagavad sinu inimesed ja mis neid liikuma paneb? Psience aitab mõista ja mõtestada!”

“Sellised koolitused aitavad märgata väikeseid detaile, mis võivad organisatsiooni kohta väga palju infot anda.”

“Koolituspäeval oli minu jaoks kõige suurem väärtus, et meil oli võimalik väikeses grupis asju läbi arutada ja lahti mõtestada, kuna koolis seda võimalust ei ole.”

“Minu jaoks oli koolituspäeval kõige väärtuslikum individuaalsus ja kogemuste vahetamine.”