Personaliteenused

Tugi personaliküsimustes – personaliotsing, organisatsioonikultuur ja väärtused,  mentorlus ja coaching, kompetentsimudelid, outplacement, juhtide ja töötajate arendamine, karjäärinõustamine.

Interim personalijuhtimine

Teinekord võib olla vajalik kaasata oma organisatsiooni ajutine personalijuht. Oleme Sulle siin hea meelega partneriks, et inimesi puudutavad teemad saaksid hästi hoitud.

Põhjalik isiksuslike ja tööalaste soodumuste hindamine. Asjakohane nii personaliotsingu raames, töötajate arengu eesmärgil kui lihtsalt personaalsest huvist lähtuvalt.

Inimeste käitumist ja hoiakuid puudutavad uuringud organisatsioonides (sh töötajate rahulolu-uuring, 360- kraadi tagasiside), teenindusalal, haridusvaldkonnas ning ühiskonnas laiemalt.

Praktilised personalivaldkonna ja psühholoogiaalased teadmised-oskused juhtidele, meeskondadele, treeneritele, õpetajatele, lapsevanematele, iseenda arengust huvitatutele. Ka seiklusrikkad koolitused looduses.

Kliendid meist

Jäin väga rahule, koostöö sujus ka vaatamata Covid kriisiolukorrast, kõik asjad said kenasti aetud ja kohtumiste võimatus ei olnud takistuseks. Küsimused olid hästi läbimõeldud, püüti igati mõista meie valdkonda ja tegevust, suhestuti meie murekohtadega ning leiti kiirelt lahendusi kuidas üht või teist asja uurida, et tulemused kannaks soovitud eesmärki.

SA Eesti Ajaloomuuseum

Tegime koostööd koondamisprotessi toetamiseks mõeldud sisekoolituste ja individuaalse karjäärinõustamise pakkumisel lahkuvatele töötajatele. Peamiste põhjustena, miks valisime Psience´i saan välja tuua professionaalsed ja usaldusväärsed konsultandid, kliendi vajaduste mõistmine ja paindlikkus.

Luminor Bank AS

Koostööprotsess Psience’iga on olnud tähelepanelik, põhjalik, operatiivne ja sisukas. Olen siiralt tänulik toreda, inspireeriva ja põneva koostöö eest!

Pilleriin Altermannpersonalijuht, Apollo Holding OÜ

Paindlikkus, heas mõttes pöörasus, reaktsioonikiirus, teaduspõhisus, riskijulgus, ja kas ma juba ütlesin paindlikkus? Pluss see, et me ühtemoodi seame lati hästi kõrgele.

Grete Arroteadur, Tallinna Ülikool

Kui olime ise töötaja valimisega ebaõnnestunud, siis otsustasime pöörduda asjatundajte poole. Ja tulemus oli just selline, nagu me seda tahtsime. Nüüd on Psience aidanud meid juba kolmel korral.

SanLab OÜ

Oleme saanud kindla, pikaajalise ja usaldusväärse partneri, kes ka värbamisprotsessi lõppedes tunneb huvi uue meeskonnaliikme ja/või vastava ametikoha edukuse ja sobivuse vastu. Lisaks oleme saanud täiendavaid soovitusi ja tuge.

Merite Liidemaa-Pärnpersonalijuht, Estonia Spa Hotels AS

Eriti positiivne oli koolitusel osalejate ootuste uurimine enne koolitust. Lähenemine oli sisuline, koolitus pandi kokku osalejate vajadustest lähtuvalt.

Liina Simmnõunik

Põhjalikkus, pühendumine, laiahaardelisus, kiirus – oleme saanud ettevõttele kasu heade nõuannete ja väärt meeskonnaliikmete näol.

Merite Liidemaa-Pärnpersonalijuht, Estonia Spa Hotels AS

Väike ettevõte, toredad oma ala professionaalid. Psience kasutab personaalset lähenemist kliendile, mis meile kui väikeettevõttele sobib suurepäraselt.

Marit Alavälipersonalijuht

Olles kokku puutunud ka teiste head huntingu värbajatega, võin öelda, et protsess Psience’iga oli üheks meeldivamaks, mida seni kogetud.

Risto Hallimäemüügijuht, KMT Prefab OÜ

Mulle meeldis, et projekt algas koolitusega ning kogu protsessi vältel oli võimalik saada tuge.

NeleTestostja

Sain oskuse hinnata teenindust ja julgen kliendina rohkem küsida ja uurida, sest avastasin, et teenindajad enamasti aitavad heameelega. Lisaks sain tohutult palju kingiideesi oma lähedastele kellele mõeldes testoste sooritasin.

Rudolf KasperTestostja

Tänan eelkõige Anne-Marit, kes osales ka minu tööintervjuudel ning kellega suheldes leidsime kandideerimisprotsessis sobivaimad lahendused. Nüüdseks, olles osa oma uuest meeskonnast, olen tänulik, et valik osutus minule.

Mihkel Lindpereruumiandmete spetsialist

Äärmiselt sõbralik ja toetav Pscience’i meeskond (kuigi tegelikult vist pigem naiskond:)) kogu protsessi vältel. Kõik mu probleemid ja küsimused said alati kiire vastuse.

KatreTestostja

Blogist

organisatsioonikultuur
mental health
Endover
banner for Metropoli ehitus