360 kraadine koostöö: kõik, mida ühelt koolituselt oodata

Ühtpidi oodatakse, et väliskoolitus oleks asjalik ja kasulik ning teisalt peab see olema kaasahaarav ja huvitav. Miks muidu võtta lisaaega ja muid ressursse, et tuua inimesed kontorist välja?

Meie oleme leidnud sellise kõikehaarava koostöö seiklusfirmaga 360 kraadi. Siin võib sõna otseses mõttes öelda, et meie koostööna valminud koolitused on terviklikud – 360 kraadi ulatuses lõbusad, seiklusrikkad ning sealjuures ka teaduspõhised ja eesmärgistatud.

Meie koostöös võtab 360 kraadi seiklusfirma rolli meeskonnatöö praktilise, aktiivse ja mängulise osa ettevalmistamisel ning meie paneme kokku teaduspõhise teooria ning analüüsi.

Meie koostöös valminud koolituspäevad on olnud ideaalseks lahenduseks ettevõtete suvepäevadeks, valdkonnapõhisteks tiimikoolitusteks ning teemakoolitusteks.

Kuidas koolitused välja näevad?

Näitena võib tuua ühe värvikaima koolituspäeva, kus eesmärgiks oli ühelt poolt teadvustada meeskonnatöö olulisi alustalasid ning teiselt poolt tugevdada osalejate „küünarnukitunnet“ ühtse meeskonnana. Päev oli mõeldud nii müügi- kui tootmismeeskonnale. Koolitus koosnes kahest osast, kus päeva esimeses pooles pandi müügi- ja tootmismeeskonna koostöö proovile läbi praktiliste ülesannete lahendamise, mille pani kokku 360 kraadi meeskond. Tol korral valiti mängudeks “Kapo kuulab” ja “Meeskonnatöö olümpia”.

Koolituspäeva teises pooles toimus ülesannete lahendamise teoreetilisem analüüs, mille panime kokku Psience’i meeskonnaga. Analüüsi eesmärgiks oli siduda kogetu oma igapäevatöö ning teoreetilise vaatega. Lisaks kõrvaltvaatajate hinnangule ja helisalvestusele, analüüsisid oma tegevust ka mängus osalejad. Analüüsi teostamisel pöörati olulist rõhku kommunikatsioonioskustele (sh kuulamine, küsimuste küsimine, ühise eesmärgi ja vastastikuste kokkulepete saavutamine, abi küsimine ja abistamine, teiste kogemusest õppimine).

Kuna üks osa praktilistest ülesannetest võeti ka videolinti, siis analüüsiti videosalvestuste näitel nii meeskonna kui terviku sooritust kui igaühe rolli meeskonnas. Arutati üheskoos läbi, mis ülesandeid lahendades toimis ja mis mitte. Ühtlasi räägiti sellest, mida tegid võitjate meeskonnad teistest erinevalt ning mis olid suurimad takistused. Räägiti sellest, mis on suurepärase meeskonnatöö alustalad ning kuidas neid luua ja hoida. Samuti räägiti usaldusest, ühiste eesmärkide seadmisest ning meeskonnatunnet toetavast tunnustamisest. Lisaks nimetatule sai iga osaleja videosalvestuse näitel teadlikuks ka iseenda käitumisest meeskonnas (millise rolli ta loomuomaselt ühiste eesmärkide lahendamisel võtab ning kuidas see meeskonna kui terviku eesmärkide saavutamist toetab). Paralleelselt täitis iga osaleja individuaalset töövihikut iseenda soorituse ja arengueesmärkide kohta.

Päev möödus elavate emotsioonidae ja edasiviivate äratundmiste valguses. Kõik osalejad said teadlikumaks iseenda käitumisest ning meeskonnatöö igapäevastest mustritest.

Soovid ka enda meeskonnale seiklusrikast ja mõjusat koolituspäeva?

Võta meiega ühendust ja paneme detailid paika: Kai +372 56 198 330

Vaata lähemalt:

SEIKLUS-JA MATKAFIRMA 360 KRAADI 

Seiklus- ja matkafirma 360 KRAADI – loodusmatkad, meeskonnatöö mängud ja firmaüritused looduses, turismitaludes ja linnas. Korraldame ägedaid üritusi aastaringselt kõikjal Eestis.