Aeg vaadata tagasi: värbamine

Psience saab käesoleva aasta aprillis 10 aastaseks. Pea tahtmatult paneb see mõtlema tagasi tehtule ning analüüsima senise kulgemise arenguid ja tulevikuperspektiivi.

Kui 10 aastat tagasi noorte psühholoogiavaldkonna entusiastidena ettevõttele nurgakivi panime, olid kõik suunad valla. Olime valmis tegema kõike põnevat, mis psühholoogia- ja personalivaldkonnas meid kõnetas ning kus tundsime piisavat kompetentsi ja soovi areneda, kasvada ja paremaks saada. Meie kirg oli üldisem, laiendada oma valdkonna teadusmaastikul avastatut ka praktilisemasse igapäevaellu ning teha nt personalivaldkonna projekte viisil, mis ilmtingimata ei pea vastama seni tehtule, küll aga vaatama värske pilguga tehtule otsa lähtuvalt teadusest ning meie toimimisest inimesena – sh kuidas me areneme ning aju tasandil funktsioneerime. Just seda psühholoogia ja teaduse suunda oleme üritanud oma tegevuste läbi erinevate organisatsioonide igapäevaellu tuua.

Nagu lumepall kasvab mäest alla veeredes, sai ka meie ühest tegevusest kaks, kahest kolm ja kolmest neli. Juhtus nii, et meie esimene klient palus abi uuringutega ning teine keerulise valdkonna värbamisega. Just need kaks valdkonda on saanud tänaseks ka kõige pikema liu ning on meie peamisteks tegevussuundadeks.

Kui vaadata personaliotsingu valdkonda, siis oleme läbi aastate puutunud kokku väga erinevate valdkondade ja profiilidega,  töölisest tippjuhini ning IT valdkonnast veterinaariani. Vähem on siiski olnud lihttöötajate otsimist ning rohkem keerulisi tippspetsialisti ja juhi otsinguid. Vast on keerulisemad otsingud meid ka rohkem käivitanud ning eneseteostust pakkunud. Psühholoogia eriala lõpetajatena on meil alati olnud hea meel, kui õiged osapooled on end leidnud ning oleme suutnud pakkuda juurde ka üle keskmise süvitsi minevaid analüüse sobivuse hindamiseks.

Tihti on palutud meie abi ka just hindamise ja testimise faasis, kus on vaja anda põhjalikum psühholoogiline vaade kandidaadi, ametikoha ja organisatsiooni vastastikusele sobivusele. Julgen arvata, et omame siinkohal tugevat kompetentsi, mis võimaldab kiirelt leida sobivad lahendused ja anda oma eksperthinnang.

Kui üritada mõelda tagasi valdkondadele, mis on personaliotsingu vallas saanud meile enim omaks, siis on need IT, ehitus- ja kinnisvaraarendus, teenindus, tootmine, meditsiin ning erinevad avaliku sektori positsioonid. Täidetavad ametikohad  ise on olnud erinevad, palju on olnud müügi-, tootmise, IT  ja finantsjuhtimisega seotud positsioone, samuti aga ka  tegevjuhtide leidmist. Tippspetsialistidest on kõige põnevamad otsingud olnud ehituse, IT ja veterinaaria valdkonnas. Iga uus valdkond on põnev ning annab võimaluse avastada enda jaoks täiesti uus maailm. Teeme seda avastustööd tänaseni kire ja pühendumusega!

Täname kõiki oma seniseid koostööpartnereid ning tervitame uusi!

Väärtust loovate kohtumisteni!
Psience’i värbamismeeskond

Autor: Anne-Mari Ernesaks