Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures, mille eesmärk on teha tuleviku-uuringuid ja –stsenaariumeid, informeerida tulemustest Riigikogu ja avalikkust ning aidata kaasa, et poliitikakujundus arvestaks võimalike tulevikuarengutega.

Arenguseire Keskus kuulutab välja konkursi ametikohale UURINGUTE JUHT

Ametikoha eesmärgiks on arenguseire projektide valikus osalemine ja nende elluviimise korraldamine, sh vajalike analüütiliste ülesannete täitmine, ekspert-võrgustiku üles ehitamine ning arenguseire tulemuste tutvustamine avalikkuses.

Uuringute juhi igapäevatööks on:

  • planeerida ja organiseerida seiretööd, sh valdkonna analüütiliste ülesannete teostamine, seiretööde lõpparuannete, järelduste ja sõnumite koostamine;
  • seiretööde tulemuste esitlemine Riigikogule ja avalikkusele ning kõneisikuks olemine;
  • keskusele rahvusvahelise võrgustiku loomine, sh välisekspertide kaasamine seiretöödesse ning keskuse korraldatavatele seminaridele ja konverentsidele;
  • keskusele siseriikliku võrgustiku loomine, sh ekspertide kaasamine seiretöödesse ning koostöösuhete loomine erinevate valdkondade uurijate ja ekspertidega;
  • arenguseire tegevuskava koostamises osalemine, sh seiretööde ülesandepüstituste ja lähteülesannete koostamine ja tehtud valikute selgitamine Riigikogule ja avalikkusele.

Ametikohal töötamise eelduseks on akadeemilise teaduskraadi olemasolu ning ekspert-teadmised vähemalt ühes avaliku sektori ökonoomika valdkonnas; töökogemus majandus- ja/või sotsiaaluuringute valdkonnas; kogemused analüüsi planeerimise, korraldamise ja läbiviimisega ning analüütiliste tekstide kirjutamisega; esinemiseja meediasuhtluse kogemus; eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas.

Pakume võimalust vastutusrikkaks ja väljakutseid pakkuvaks suure ühiskondliku mõjuga tööks ainulaadses organisatsioonis ning võimalust koostööks oma valdkonna parimate ekspertidega.

Konkursi läbiviimisel on Arenguseire Keskuse koostööpartneriks Psience OÜ.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri liis@psience.ee.

Lisaküsimused telefonil (+372) 521 1287 (Liis Purge).

Tähteaeg: 31.10.2020