Luminoris tegutseme parema tuleviku nimel ja soovime kujundada kõigis Balti riikides ühtse tööviisi, austades samal ajal kohalikke erinevusi. Jaepanganduse uuendamine hõlmab klienditeenindusprotsesside ümberkujundamist ning suhtluskanalite ja organisatsioonistruktuuri optimeerimist, lähtudes digitaalse panga loomise ja finantseesmärkide saavutamise strateegilistest sihtidest
Otsime oma motiveeritud ja edasipüüdlikku meeskonda andekat kolleegi, kuna just praegune aeg loob võimalusi silmapaistmiseks ja oma parimate omaduste näitamiseks.

KLIENDIHALDUR

Kliendihalduri eesmärk on pakkuda suurepärast nõustamisteenust, mõista kliendi olukorda ning leida kliendi vajaduste jaoks kõige sobivam finantslahendus.

Kliendihaldur tegutseb panga esindajana. Tema ülesanne on pakkuda suurepärast klienditeenindust ning hallata jaepanganduse klientidelt (nii eraisikutelt kui ka äriklientidelt) saabuvaid taotlusi. Halduri igapäevatööks on suhtlemine klientidega nende eelistatud suhtluskanalite kaudu (video, telefon, kirjalik suhtlus, vahetud kohtumised). Uute ja olemasolevate kliendisuhete haldamisel juhindub haldur parimatest nõustamistavadest.

PEAMISED TÖÖÜLESANDED:

 • Nõustamiskohtumiste korraldamine, et mõista kliendi olukorda ning leida kliendi vajaduste jaoks kõige sobivam ja kasulikum finantslahendus;
 • Jaepanganduse klientidelt (nii eraisikutelt kui ka äriklientidelt) saabuvate taotluste haldamine;
 • Uute ja olemasolevate klientidega suhete loomine, säilitamine ja arendamine, et tekitada täiendavat müügitulu, suurepärase kliendikogemuse tagamine ning isiklike ja meeskonna eesmärkide ja põhitulemuste saavutamine;
 • Pangatoodete (laenu- ja liisingutoodete, säästmis-, investeerimis-, igapäevapanganduse ja ärikliendilahenduste) müük ning kliendi internetipanka vastu võtmine, et täita eesmärke ja tagada jaepanganduse tootlikkuse kasv;
 • Kliendihaldustoimingute professionaalne ja õigeaegne haldamine;
 • Klientide päringute ja taotluste lahendamine vastavalt eri kanalite protseduuridele;
 • Andmete kvaliteedi tagamine ja andmete sisestamine pangasüsteemidesse, lähtudes olemasolevatest kvaliteedistandarditest ja protseduuridest.
 • Tugev orienteeritus kliendi vajadustele;

NÕUDED KANDIDAADILE:

 • Tugev orienteeritus kliendi vajadustele;
 • Kohanemisvõime, avatus muutustele;
 • Koostöö-, suhtlus- ja aktiivse kuulamise oskus;
 • Orienteeritus lahenduste leidmisele ja tulemuste saavutamisele;
 • Ulatuslikud teadmised (nii era- kui äriklientide) pangatoodetest;
 • Suurepärane klienditeenindusoskus.

MIKS TASUB MEIEGA ÜHINEDA:

 • Pakume võimalust osaleda suurepärase meeskonna ülesehitamisel – panustada oma kogemuse ja arvamustega ning ühtlasi õppida ja ammutada inspiratsiooni oma ala tippudelt;
 • Tervitame Sind koostööle orienteeritud ja üksteist toetavas, selgete sihtidega ja edasipüüdlikus meeskonnas;
 • Pakume dünaamilist töökeskkonda ja põnevaid väljakutseid;
 • Pakume mitmesuguseid võimalusi tööalaseks ja isiklikuks arenguks.

TÖÖ ASUKOHT: Tallinn või Tartu

Konkursi läbiviimisel on Luminor Panga kostööpartneriks Psience OÜ

LISATEAVE: liis@psience.ee +372 52 11 287

Tähtaeg: 23.11.2020