SEKRETÄR/BÜROOJUHT PERSONALITÖÖTAJA TOOLIL

Info vahendamine, külaliste vastuvõtt, töökeskkonna kujundamine, töötajatevaheliste suhete hoidmine ja uute töötajate toetamine – need on vaid mõned ülesanded, mida sekretärilt, referendilt ja juhiabilt oodatakse. Sekretär peab olema kõigega kursis ja valmis alati särasilmselt toeks olema. Kutsume Sind osalema koolitusprogrammis, mis aitab täiendada Sinu oskusi organisatsioonikultuuri, inimeste juhtimise ja kommunikatsiooni valdkonnas. Samuti saad täiendada tööriistu iseenda paremaks juhtimiseks. Programm koosneb neljast koolitusest, mis moodustavad omavahel terviku.

Võimalik on osaleda ka üksikutel koolituspäevadel.

.

OSALEJAD KOOLITUSPÄEVAST

“Kuigi koolitus oli sekretäridele suunatud, siis need teemad on nii läbi põimunud iga organisatsiooniliikme tööst, et mulle oli ka kõik asjakohane.”

“Sellised koolitused aitavad märgata väikeseid detaile, mis võivad organisatsiooni kohta väga palju infot anda.”

“Koolituspäeval oli minu jaoks kõige suurem väärtus, et meil oli võimalik väikeses grupis asju läbi arutada ja lahti mõtestada, kuna koolis seda võimalust ei ole.”

“Minu jaoks oli koolituspäeval kõige väärtuslikum individuaalsus ja kogemuste vahetamine.”

PROGRAMMIST

 1. koolituspäev: koostöökultuuri loomine
  9. aprill 2015

 • Indiviidi ja meeskonna psühholoogia.
 • Kuidas meeskonnavaimu suurendada ja muudatustega toime tulla.
 • Kollektiivi mitmekesisuse mitu palet.
 • Sekretäri roll organisatsioonikultuuri kujundamisel.
 • Organisatsiooni põhiväärtuste kokkuleppimine ja mis saab edasi.
 • Kuidas ületada barjääre meeskondade vahel.

 

 1. koolituspäev: personalitöö täna ja homme
  21. mai 2015
   

 • Sekretäri roll personalitöö korraldamisel.
 • Töötajate rahulolu ja motivatsiooni peamised mõjutajad.
 • Kriitilised kompetentsid personalitöö korraldamiseks.
 • Baasoskuste treening intervjueerimise ja töötajate arendamise toetamiseks.
 • Mentorlus ja coaching töötajate sisseelamise ja arendamise võtmes.
 • Kust alustada ja mida ütlevad tänase ja homse kohta uuringud.
 1. koolituspäev: tänapäevane ja mõjus sisekommunikatsioon
  17. september 2015
   

 • Kuidas sisekommunikatsioon meid aitab.
 • Kuidas suurendada töötajate rahulolu sisekommunikatsiooniga.
 • Milliseid tänapäevaseid infokanaleid kasutada.
 • Kuidas koostada teateid nii, et need toimiksid.
 • Kasulik koosolek – kõrvalruumis või virtuaalselt.
 • Pilt ütleb rohkem kui sõnad.

 

 1. koolituspäev: enesejuhtimine erinevate ülesannete keerises
  15. oktoober 2015
   

 • Kuidas mul läheb? Mina ja minu rollid tööl, kodus ja sõprade seltsis.
 • Tasakaal ja väljakutsed tööelus.
 • Mehhanismid aju tasandil meie peas.
 • Pingete juhtimine ja kehtestamine. Kuidas öelda vajadusel “ei” või kehtestada end kolleegide seas, kes on alati hõivatud.
 • Oma aja ja otsuste peremeheks olemine.
 • Mina ja minu kasvamine oma ametis.

OSALEMISEST

 • Ootame osalema:

  sekretäre, juhiabisid, büroojuhte, assistente, referente, personali- ja sisekommunikatsiooni spetsialiste.

 • Osalejate arv:

  maksimaalselt 8 inimest grupis.

 • Koolituse ülesehitus:

  interaktiivne treening, kus loenguline osa vaheldub praktiliste harjutustega.

 • Materjalid:

  iga osaleja saab endale koolituse töövihiku, mis koondab endas nii teoreetilise materjali kui osaleja poolt koolituse käigus kirja pandud tähelepanekuid.

 • Osalustasu:

  hind sisaldab koolituse materjale ja suupistetega kohvipause

159 eurot – ühe koolituspäeva hind registreerumisel hiljemalt 2 nädalat enne koolitust või mitmel koolitusel osalejale.

175 eurot – koolituspäeva hind hilistele registreerujatele.

Hindadele lisandub käibemaks.

KOOLITAJAD

Anne-Mari Ernesaks

Personalivaldkond

Maarja Dahl

Sisekommunikatsioon

Kai Auger

Koolituse assistent