Kas Sa tead, millises organisatsioonis on kasutusel suured ja keerulised infosüsteemid?

Kus toimub aktiivne infosüsteemide arendus?

Kus Sinul on võimalik arendada ja korraldada infoturbe tööd?

Töötukassa infosüsteemide osakond ootab oma koosseisu INFOTURBEJUHTI

kelle vastutusvaldkonnaks on infoturbe poliitika kujundamine ja rakendamine. Infoturbejuhi tööülesannete hulka kuuluvad veel infosüsteemide riskide analüüsimine, arendustegevused turbeintsidentide ärahoidmiseks ja turvalisuse tagamiseks, infoturbe intsidentide haldus ning proaktiivne tegutsemine töötajate infoturbealase teadlikkuse tõstmisel. Aktiivset koostööd tuleb teha muuhulgas meie andmekaitsespetsialistiga ning koostööpartneritega.

Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulist mõju avaldavate infosüsteemide arendamisse. Sul on suurepärane võimalus ellu viia oma ideid infoturbe alal, sest meil on ressurssi uudsete ja asjalike lahenduste rakendamiseks. Lisaks tööalasele arengule pakume konkurentsivõimelist töötasu, 7 kalendripäeva lisapuhkust, võimaldame paindlikku tööaega ja vajadusel kodutööpäevi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ning pühendunud kolleegid.

Oled sobiv kandidaat kui:

‣ Sul on laialdased teadmised infosüsteemidest ja andmete ühilduvusest
‣ Sul on teadmised IT riskide juhtimisest
‣ Sul on teadmised andmeturbe alal, tunned andmekaitset ja infoturbeala reguleerivaid õigusakte
‣ Sa oled kursis infoturbe arengusuundadega
‣ Sul on oskus näha nii detaile kui ka suurt pilti
‣ Sul on vähemalt 3-aastane töökogemus suuremas ettevõttes infoturbe alal ja Sa tead, mis on ISKE
‣ Sul on kõrgharidus, eelistatult infotehnoloogia valdkonnas
‣ Sa valdad eesti keelt kõrgtasemel ning inglise keelt kesktasemel
‣ Inimesena võiksid Sa olla inimesena proaktiivne, hea suhtleja, suuteline ennast kehtestama ning ennastjuhtiv ka pingelistes olukordades.

Lisainfo: Evelin Vahtra, 53738614