PlanPro OÜ arendab tarkvara, mis aitab organisatsioonidel ja avaliku sektori asutustel planeerida aega, raha ja tegevusi, hallata riske, raporteerida eesmärkide täitmist ning hinnata töötulemusi. PlanPro juhtimistarkvara kasutatakse projektide ja tööplaanide haldamiseks, eelarvestamiseks ning arenguvestluste läbiviimiseks.

PlanPro ootab oma meeskonda IT PROJEKTIJUHTI

Tule ja teeme koos tarkvara, mida kasutavad kümned tuhanded töötajad igapäevaselt nii Eestis kui mujal maailmas. IT projektijuhina on PlanPro’s Sinu vedada tarkvara arendustööd. Oled see, kes kaardistab kliendi vajadused, teeb sellest lähtuva analüüsi ning edastab lähteülesande arendusmeeskonnale. Sinu vastutada on arenduste kvaliteedi tagamine, korraldad testimist ning oled vajadusel kliendile ka koolitajaks ja tugiisikuks arenduse juurutusprotsessis.

Sinult ootame:
• Töökogemust IT- projektidega vähemalt 3-aastat
• Äriprotsesside mõistmise võimet ja analüüsioskust
• Väga head eneseväljendus- ja koostööoskust
• Eesti keele valdamist nii kõnes kui kirjas
• Agiilsete töömeetodite kasutamise kogemust
• Proaktiivset suhtumist.

Kasuks tuleb, kui oled varasemalt kokku puutunud majandus-, juhtimis- või personalitarkvaraga.

Omalt poolt pakume:
• Toetavat meeskonda
• Huvitavaid projekte ning arenguvõimalust
• Koostöökogemust suurte organisatsioonidega
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Kodukontoris töötamist.

KANDIDEERIMISEKS saada hiljemalt 9. detsembriks oma CV kas läbi CV Online’i keskkonna või e-maili aadressil anne-mari@psience.ee.
Küsimuste korral võta julgelt ühendust telefonil (+372) 514 1354 (Anne-Mari).

Lisainfot leiad ka PlanPro kodulehelt aadressil www.planpro.ee