Sammud moodsa Põhja-Tallinna suunas

Kokkuvõtlikult võib öelda, et inimeste hoiakutes ja soovitustes peegeldub moodne linnaplaneerimise alane mõtteviis.

Esiteks on inimesed valmis oluliselt aktiivsemaks jalgrattakasutuseks ja jalgsi liikumiseks. Selle eelduseks on omakorda ohutumad, sh paremini valgustatud tänavad, korralik jalgrattateede võrgustik nii Põhja-Tallinna siseselt kui linnaosade vahel, ning turvalised parkimimisvõimalused. Ka autoga liikujad on avatud mitmesugustele jalakäimist ning rattasõitu toetavatele meetmetele – rahustatud liiklus, madalamad lubatud sõidukiirused, suurem ja turvalisem jalakäija-ruum, uudse lahendusega linnatänavad. Kirjeldatut kinnitab muuhulgas tulemus, mille kohaselt on liikumisega enim rahul jalgsi ja rattaga kulgejad.

Teiseks selgus, et autojuhtide seas valitseb autokasutuse vähendamist soosiv trend ning valmidus liikuda enam ühistranspordiga. Seda aga tingimusel, et ühistransport on a) puhtam, b) turvalisem ning c) logistiliselt sujuvamalt lahendatud (paremad ühendused, sobivamad graafikud). Ühistranspordikasutajate endi rahulolu on liiniti erinev: näiteks bussiliin nr 40 pälvis rohkelt kiitust, samas kui nii mõnegi teise liiniga ollakse eelnimetatud põhjustel pigem rahulolematud. 

Kolmandaks tõi uuring välja, et inimesed hindavad kõrgelt Põhja-Tallinna miljööväärtuslikke paiku nagu Stroomi rand/ park, Kultuurikilomeeter, kordatehtud väiksemad pargid, kohvikud. Vähem ollakse rahul kesklinnast kaugemale jäävate alade keskkonna ja võimalustega, mille arendamist nähakse olulise prioriteedina.

Eeltoodud on kahtlemata väga üldistatud pilt. Uuringust saadud vastused esindavad küllalt erinevaid vaateid, mis kokku annab hea aluse edasiseks tööks. Tallinna Linnaplaneerimise Amet kavatseb uuringu materjale kasutada kavas oleva Põhja-Tallinna liikuvusuuringu koostamisel. Liikuvusuuringu analüüs, mis teeb ettepanekud juba konkreetsete meetmete rakendamiseks, valmib eeldatavalt käesoleva aasta lõpuks.

Küsitluse põhjalikuma raportiga on võimalik tutvuda siin.

Küsitluse teostas uuringufirma Psience. Uuringu tellis Tallinna Linnaplaneerimise Amet.