Soovitused loevad

Hollandi teadlased A.C. Brandt, R. Vonk ja A. van Knippenberg näitasid oma eksperimentidega, et positiivne mulje inimesest kujuneb pigem teiste poolt antud hinnangute, mitte aga inimese enda positiivsete enesekirjelduste põhjal. Seega, teistepoolne hea sõna kõlab usaldusväärsemana kui kiidusõnad iseenda suhes.  Negatiivsete iseloomustuste puhul ei ilmnenud aga mingit vahet – tuhk on tuhk, valagu seda pähe, kes iganes.

Vt artiklit lähemalt Personality and Social Psychology Bulletin’ist.