banner for Metropoli ehitus

Soovid anda oma panuse linnaruumis oluliste hoonete ehitusprotsessi (nt Volta
Kvartali ja Rocca Towersi kõrghooned), olla kaasatud hoonete arendusse ning saada
osaks uuenduslikust ja jätkusuutlikust ettevõttest, kus Sinu rolliks on
arendusprojektide eriosade tulemuslik ja efektiivne planeerimine ja juhtimine ning
projektide kvaliteetse ja tähtajalise valmimise tagamine?

KUI JAH, SIIS OLED OODATUD METROPOLI EHITUSE ERIOSADE PROJEKTIJUHIKS

Kandideerimiseks eeldame

  • Kõrg- või rakenduskõrgharidust
  • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri 7 taset
  • Vähemalt 3 aastast töökogemust ehituse alal
  • AutoCad’i jm erialaste programmide (MagiCAD, Tekla) valdamist spetsialisti tasemel
  • Eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise ja vene keele oskust suhtlemisel
  • Koostöövalmidust, iseseisvust, korrektsust ja head pingetaluvust.

Tähtaeg 01.07.2023

Kandideeri cvkeskus.ee või anne-mari@psience.ee

Küsimused (+372) 5141 354 (Anne-Mari)

Lisainfo www.metropoli.ee