RISKIANALÜÜTIK

Ametikoha eesmärk on riskianalüüsi raamistiku ja metoodika järjepidev uuendamine ning selle raames raportite ning analüüside koostamine, mis annab juhtkonnale ning teistele struktuuriüksustele muutuvas keskkonnas teadlike otsuste langetamiseks vajalikku informatsiooni.

Sinu igapäevatöö sisuks on:

 • Osalemine riskistrateegia ja riskijuhtimise poliitikate ning riskiisu kvantitatiivsete parameetrite ajakohastamisel. Vastavate parameetrite arvutamine, monitoorimine, raporteerimine.
 • Riskiaruandluse koostamine ja tähtaegne raporteerimine järelevalve institutsioonidele. Osalemine pangasisese riskiaruandluse koostamisel.
 • Osalemine erinevate riskide, sh likviidsus-, turu-, intressi-, krediidiriski hindamise näitajate väljatöötamisel ja monitoorimisel, samuti stressitestimiste regulaarne läbi viimine.
 • Osalemine Finantsseisundi taastamise kava koostamise protsessis.
 • Osalemine panga sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi (ICAAP) ja sisemise

  likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) raporti koostamise protsessis.

 • Väliskeskkonna arengute jälgimine, panga tegevust puudutava informatsiooni kogumine ja turu erinevate näitajate prognoosimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • Kõrgharidus, soovitavalt majandus- või matemaatikaalane
 • Eelnev töökogemus finantssektoris ja/või riskide raporteerimise ja analüüsi valdkonnas
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus
 • Windows operatsioonisüsteemi ja MS Office tundmine, sh Excel edasijõudnud tasemel
 • Hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning oled oma töös iseseisev, täpne ja initsiatiivikas.

Holm Pangas ootab Sind:

 • Aktiivne ja teotahteline meeskond
 • Suurepärased töötingimused
 • Võimalus arenguks ja eneseteostuseks.

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV aadressil anastassia@psience.ee. Lisainfo telefonil 5664 2196. Loe lisa ka https://www.holmbank.ee.