Entries by Liset Pak

Uuring: Tööandjate rahulolu IKT õppekavade lõpetajate teadmiste ja oskustega

Psience OÜ on koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja IKT Klastriga teistkordselt läbi viimas uuringut hindamaks IKT tööandjate rahulolu IKT õppekavadel õpetatavate teadmiste ja oskustega. Uuringu tulemused on sisendiks IT akadeemia programmist toetust saavate Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli IKT õppekavade muutmiseks tööandjate ootustele vastavamaks, tõstes seeläbi kogu IKT sektori konkurentsivõimekust. „IKT hariduse vastamine tööturu […]