ERIOSADE PROJEKTIJUHT

Soovid anda oma panuse linnaruumis oluliste hoonete ehitusprotsessi (nt Volta Kvartali ja Rocca Towersi kõrghooned), olla kaasatud hoonete arendusse ning saada osaks uuenduslikust ja jätkusuutlikust ettevõttest, kus Sinu rolliks on arendusprojektide eriosade tulemuslik ja efektiivne planeerimine ja juhtimine ning projektide kvaliteetse ja tähtajalise valmimise tagamine?

Kandideerimiseks eeldame

  • Kõrg- või rakenduskõrgharidust
  • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri 7 taset
  • Vähemalt 3 aastast töökogemust ehituse alal
  • AutoCad’i jm erialaste programmide (MagiCAD, Tekla) valdamist spetsialisti tasemel
  • Eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise ja vene keele oskust suhtlemisel
  • Koostöövalmidust, iseseisvust, korrektsust ja head pingetaluvust.

Kandideeri cvkeskus.ee, cv.ee või anne-mari@psience.ee
Lisainfo www.metropoli.ee, www.endover.ee
Küsimused (+372) 5141 354 (Anne-Mari)