Seoses panga mahtude jätkuva
kasvuga, otsime oma meeskonda

SISEAUDIITORIT

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pereettevõte, mis pakub laene ning hoiuseid lihtsalt ja mugavalt. Aitame oma klientide homsete ostusoovide täitmise tuua tänasesse ning kasvatame oma klientide raha turvaliselt ning võimalikult hea tootlusega. Me tegutseme kiirelt ja oleme oma klientide suhtes mõistlikud nii headel kui halbadel aegadel.

Vaata lähemalt siit https://www.holmbank.ee

Siseaudiitor hindab Holm Banki riskijuhtimise- ja sisekontrolli süsteemide sobivust panga eesmärkide saavutamiseks ja riskide juhtimiseks.
Siseaudiitori roll on hinnata, kas Panga tegevused on vastavuses kehtivate õigusaktide ning järelevalveasutuste poolt antud juhenditega.

Täpsemalt on siseaudiitori tööülesanded:

 • Kontrollida ja hinnata iga-aastaselt operatsiooniriski juhtimise korralduse toimimist ning operatsiooniriski standardmeetodi kasutamise korral regulaarselt äriliinide kaardistamise protsessi vastavust Krediidiasutuste Seadusele (edaspidi KAS) ja selle alusel antud õigusaktide vastavust nõuetele.

 • Kontrollida ja hinnata iga-aastaselt juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise põhimõtete vastavust KAS-is sätestatud nõuetele.

 • Hinnata sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavaid meetodeid ja protseduure.

 • Hinnata krediidiriskijuhtimise ja krediidikahju arvestamise protsessi.

 • Hinnata likviidsusriski tuvastamise, mõõtmise, kontrollimise ja jälgimise metoodikat.

 • Hinnata viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete käsitlemist.

 • Hinnata juhtimiskorralduse raamistiku piisavust.

 • Kontrollida, kas äriüksuste ning vastavuskontrolli funktsiooni ja sisemise riskijuhtimise funktsiooni täitjate tehtud kontrollid ja aruandlus on adekvaatsed, kvaliteetsed ja mõjusad

 • Hinnata infotehnoloogia ja infoturbe korralduse ning tarkvara arenduse ja küberkaitse raamistiku piisavust.

 • Hinnata andmekaitsega seotud kohustuste täitmist.

 • Talitluspidevuse, taasteplaani ja kriisihalduse raamistiku hindamine.

 • Hinnata rahapesu tõkestamise valdkonnas kehtestatud nõuete järgimist.

Ootused kandidaadile:

 • Kõrgharidus
 • Vähemalt 3-aastane töökogemus audiitori või siseaudiitorina, soovitatavalt finantseerimisvaldkonnas
 • CIA (Certified Internal Auditor) sertifikaadi olemasolu (või valmidus seda taotleda)
 • Iseseisvus erinevate protsesside algatamisel ning juhtimisel,
 • Koostöövalmidus ja juhendamise oskus
 • Võime tegeleda erinevate teemadega
 • Hea eesti ja inglise keele valdamine suuliselt ja kirjalikult

Holm Bankis ootab uut siseaudiitorit:

 • Aktiivne ja teotahteline meeskond
 • Suurepärased töötingimused
 • Võimalus arenguks ja eneseteostuseks
 • Võimalus planeerida oma igapäevatööd läbi strateegiliste eesmärkide ja näha nende realiseerumist

Kandideerimine

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri meie värbamispartnerile 
Psience’st: Liis Purge liis@psience.ee

Kandideerimise tähtaeg: 25.november 2019