Jalutuskäik looduses hoiab vaimu virgena

Michigani Ülikooli psühholoogid uurisid, kuidas loodus- ja linnakeskkonnas viibimine mõjutab tähelepanu ja mälu. Selleks tehti mitmeid katseid. Esiteks mõõdeti uuringus osalejate mälu ja tähelepanu funktsioone. Seejärel saadeti osad jalutama parki ja teised mürarikkasse kesklinna ning testiti neid retkelt naastes uuesti. Teises eksperimendis näidati osalejatele pärast eeltestimist lihtsalt pilte kas linnakeskkonnast või loodusest, saatmata neid reaalselt õue jalutama. 
Tuli välja, et pärast jalutuskäiku pargis olid inimesed mälu- ja tähelepanuülesannetes märksa osavamad kui enne; kuid kesklinnaring ei mõjutanud testitulemusi kuidagi.

On aga üllatav, et mitte ainult reaalne kogemus ei mõjuta kognitiivseid funktsioone, vaid sarnane efekt ilmnes ka lihtsalt fotode vaatamisel: looduspiltide silmitsejad olid kordustesti sooritamisel edukamad kui linnakeskkonna pilte vaadanud inimesed.
Autorid oletavad, et linnakeskkond surub peale keerulist ja kirjut infomustrit, mis väsitab ja seega alandab kognitiivset erkolemist. Loodusmiljöö pakub aga märksa ühtsemat ja rahulikumat stimulatsiooni, mis ei nõua kogemiseks pingutust ja mida tajutakse sageli rahustavana. See aitab lõõgastuda ja end efektiivselt laadida, mis kokkuvõttes tõstab vaimuteravust. 


Allikas: Journal of Psychological Science: Marc G. Berman (bermanm@umich.edu).