Maadled madala enesevalitsusega? Sind aitab enese ümbritsemine tugevate teotahteliste sõpradega

„Me kõik teame kui palju vaeva
peab nägema kiusatustest üle olemiseks,“ ütleb Shea, kes on uuringu vastutav
autor ja Fitzsimons’i laboratooriumi doktorant. „Madala enesevalitsusega  inimesed leiaksid kergesti lahenduse oma
enesevalitsusprobleemidele, olles koos kellegagi, kes neid selles aitab.“

Leidmaks sellele hüpoteesile
kinnitust, viisid Shea ja tema kolleegid läbi kaks laborieksperimenti ja ühe
uuringu paaridega, kes olid tavaelus romantilises suhtes.

Esimeses uuringus paluti
osalejatel vaadata videot. Teadlased manipuleerisid sihilikult osalejate
enesevalitsusega, paludes ühel grupil vältida ekraanile vilksamisi manatud
sõnade lugemist (vähendamaks nende enesevalitsust). Teisele grupile juhendeid
ei antud.

Seejärel anti igale osalejale
lugemiseks üks kolmest erinevast juhitüübi lühitutvustusest. Ühe juhi tegevused
väljendasid madala enesevalitsusega inimese käitumist, teise juhi tegevused
väljendasid kõrge enesevalitsusega inimese käitumist ning kolmandal juhil oli
nii madalat kui kõrget enesevalitsust väljendav käitumine. Osalejad pidid
seejärel hindama juhte nende liidrioskuste põhjal.

Tulemused olid
üheseltmõistetavad. Kui inimeste enesevalitsust ajutiselt vähendati, siis
hindasid nad kõrge enesevalitsusega juhti veelgi positiivsemalt kui kaht teist
juhitüüpi. See tähendab seda, et need osalejad näisid justkui kompenseerivat oma
vähest enesevalitsust sellega, et hindasid seda omadust teistest kõrgemalt.

Teine uurimus kinnitas tulemusi.
Inimesed, kellel avaldus tavapärases enesevalitsustestis iseloomujoonenena madal
enesevalitus, eelistasid samuti kõrge enesevalitsusega juhti.

Kolmandas uuringus katsetasid
teadurid oma hüpoteesi 136 romantilises suhtes oleva paariga.

Taaskord kinnitasid andmed
hüpoteesi. Inimesed, kes väitsid, et neil on madal enesevalitsus,  tunnistasid samas, et toetuvad oma
partnerile, kui partneril juhtus olema kõrge enesevalitsus.

Need andmed tõestavad, et see
fenomen pole mitte üksnes laboratoorne avastus, vaid see laieneb ka
tavaelulistele suhetele.

„Enesevalitsus oma nimes ja
definitsioonis juba viitab „enesega“ seotud protsessile. See on miski, mida me
teeme üksi, individuaalselt,“ tõdeb Shea. „Kuid siiski, kui me tellime menüü
järgi toitu või läheme tööle, oleme ümbritsetud teistest inimestest.“

Need tulemused on aga eriti
huvitavad seetõttu, et kõik eelnevad uuringud on keskendunud tüüpilistele halbadele
kõrvalnähtutele seoses madala enesevalitsusega, nagu näiteks madalamad
akadeemilised saavutused või terviseprobleemid. Kuid see värske uuring näitab,
et madala enesevalitsusega inimestel võib olla tegelikult vägagi unikaalne
oskus: võimekus märgata teiste inimestega seoses enesevalitsusest tulenevaid
tegureid ja kasutada neid isiklike suhete kujundamisel.

Shea: „Mida me oleme avastanud,
on see, et madala enesevalitsusega inimesed ümbritsevad kõhklematult end
inimestega, kes aitaksid neil kiusatustele vastu panna – sa saad hakkama tänu
sõprade toetusele.“