Rahakulutamine, mis klapib sinu loomusega, turgutab psühholoogilist heaolu

Õnn ei peitu rahas, loomulikult. Ent Cambridge’i Ülikooli värske uuringu kohaselt toimib rahakulutamine siiski õnnetunnet ergutavana, kui ostu sisu klapib inimese väärtuste ja isiksuseomadustega.

Uuring, kus võeti vaatluse alla ligi 77 000 pangaülekannet 625 inimese poolt ja testiti ka inimeste omadusi, näitas, et need, kes kulutasid rohkem raha sellistele ostudele, mis olid kooskõlas nende isiksuseomadustega, olid oma eluga rohkem rahul. Kulutamise ja isiksuse kooskõla oli üldise õnnetundega tugevamalt seotud kui mistahes sissetulek või kulutatud raha hulk. Näiteks ekstravertsed inimesed kulutasid keskeltläbi rohkem raha õhtustele lõbustustele kui introverdid. Kõrge enesedistsipliiniga ja korda armastavad inimesed paigutasid jällegi oluliselt rohkem raha tervise ja fitnessi peale võrreldes nendega, kellel on madalam enesekontroll ja pigem minnalaskev hoiak.

Teises eksperimendis anti inimestele kasutada raamatupoe ja baari vouchereid. Selgus, et baaris voucheri realiseerimise järel olid õnnelikumad seltskondliku meelelaadiga inimesed ning raamatupoes ostlemise järel oli rahulolu kõrgem nendel, kes sotsiaalset kära pigem väldivad.

Uurijad nentisid, et kuigi varem on finantskäitumise ja psühholoogilise heaolu vahel tuvastatud vaid tagasihoidlikke seoseid, tuleb välja, et need seosed võivad olla siiski tugevad, lausa põhjuslikud, kui raha on kulutatud toodetele ja teenustele, mis klapivad inimese loomusega ja toidavad psühholoogilisi vajadusi.

Uuringutulemused on mitmes mõttes tähendusrikkad. Infot tarbijate isiksuseomaduste kohta saavad kaupmehed ju vägagi nutikalt teenima panna. Eelkõige on see teema veebiturunduses. Nii on võimalik lisaks klikkide arvule kasvatada ka klientide rahulolu ja õnnetunnet, mis omakorda toob nad tagasi. Win-win, kas pole?

Tulemused annavad alust oletada, et raha kulutamine sellele, mis aitab esile tuua meie tõelist olemust, on õnnetunde juures sama määrav kui näiteks rahuldust pakkuv töö või mõnusad suhted.

Uurijate sõnul aitab nüansirikkam arusaamine rahakulutamise ja õnnetunde seostest aitab mõista paremini rahulolu igapäevaelus, kus teeme pidevalt kasvõi pisikesi tarbimisotsuseid.

 

Allikas: psychologicalscience.org

Toimetas: Eva-Maria Kangro