Kõige õigem hetk kiusamise ennetamiseks on siis, kui midagi pole veel juhtunud

LKL logo

Tänapäeva ühiskonnas, kus üks äärmus rebestab teist, on üha enam põhjust vaadata otsa põhiväärtustele nagu austus, tolerantsus, hoolivus ja julgus. Vaid päriselt väärtustest lähtudes on võimalik elada kõrvuti tervelt ja õnnelikult.

Lastekaitse Liit on astunud väärtuste juurutamise teel suure sammu ja toonud maale Taanis edukalt rakendunud kiusamise ennetamisele suunatud programmi “Kiusamisest vabaks!”. Seda metoodikat rakendatakse tänaseks enam kui 400 lasteaias ja 1/3 koolidest. Psience’i au ja rõõm on olnud selle Eestis enim kandepinda kinnitanud tõenduspõhise metoodika mõju hindamise uuringute korraldajaks. Üle aasta väldanud uurimistöö õpetajate, laste ja lapsevanemate seas kinnitas, et metoodika rakendamisest on kiusamise ennetamisel tõepoolest abi.

Et lapsed õpiksid häid inimsuhteid ja et kiusamisjuhtumid ei saakski välja areneda, on oluline teha ennetustööd. Tulemusuuringute projektijuhi Eva-Maria Kangro sõnul on heameel tõdeda, et lasteaedade puhul me kiusamiskäitumisest reeglina rääkida ei saa. “Et aga ennetada kiusamist hilisemas vanuses, on just lasteaias oluline häid suhteid õpetada,” selgitab Kangro, kelle sõnu on äärmiselt oluline ka lasteaias alustatud töö jätkumine koolikeskkonnas, sest just kooliga seostatakse kiusamist enamasti kõige rohkem.

Seetõttu on ka reaalsed muutused koolides selgemini nähtavad.

Näiteks selgub uuringutulemustest, et metoodika järjepideva rakendamise järel oli kiusamise probleem märkimisväärselt alanenud. Ning kui enne leidis 77% uuringus osalenud õpetajatest, et nende klassis on lapsi, keda jäetakse omavahelisest suhtlemisest kõrvale, siis 8 kuud peale metoodika kasutamist oli ligi pooltes klassides see probleem lahenenud.

Kindlasti on oluline meeles pidada, et metoodika tulemuslikkuse nägemiseks on oluline kasutada seda järjepidevalt ning kaasata tegevustesse ka lapsevanemad. Samuti ei tohiunustada, et tegemist on ennetava lähenemisega. “Kõige õigem aeg metoodikat kasutama hakata, on see hetk, kui midagi ei ole veel halvasti,” sõnab Kangro.

“Kiusamisest vabaks!” metoodikast saad lugeda siit.

Uuringutulemustega saad lähemalt tutvuda siin.