Seiklusrikkad koolitused

Ühildasime teaduspõhise treeningu ja koolituse seiklusmatkaga looduses. Arendame inimesi ja omandame teadmisi loodusest läbi praktilise tegevuse. Loodumatkasid viivad läbi Wanderlusti matkajuhid ja teaduspõhiseid treeninguid Psience’i koolitajad.

Matkad ning seiklusmängud looduses on hea võimalus oma meeskond proovile panna ning kogeda läbi uut tüüpi olukordade nii oma meeskonna tugevusi kui arengukohti. Parim viis õppida on teha seda läbi reaalselt kogetud olukorra ja tekkinud emotsiooni. Emotsionaalne kogemus ja tekkinud ahaa-efekt aitavad õpitul ka meie mällu paremini talletuda.

Tavapärasest erinevas olukorras oma kolleegidega (või miks mitte ka sõpruskonnaga) ühise eesmärgi poole püüdlemine võib anda oma meeskonnale uue vaate ja värske hoo. Samuti ilmnevad sellistes olukordades selgemalt ka meeskonna kitsaskohad. Emotsionaalne kogemus ja sellele järgnev läbikogetu reflekteerimine tugevdavad meeskonnaliikmete omavahelist usaldust ning loovad hea pinna ühiste eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks.

Sõltuvalt ajalistest võimalustest võib seiklusmängude ja matkade järelanalüüs kesta paarist tunnist kuni isegi 1-2 päevase koolituseni. Samuti on võimalik sättida teemade rõhuasetusi sõltuvalt meeskonna vajadusest ning matka või mängu sisust.

Matka või mängu järelanalüüs koosneb lähtuvalt matka/mängu sisust üldiselt kahest osast:

  • Analüüsime toimunud matka/mängu
  • Vaatame, mida ütleb eduka meeskonnatöö kohta lähtuvalt valitud teemafookusest teooria ja teadus.

Järelanalüüsi kasutegurina näeme, et osalejad on lisaks suurepärasele vabas õhus veedetud ajale saanud iseendast ja oma meeskonnast teadlikumaks – on analüüsinud nii enda sooritust ja selle panust meeskonnatöösse kui ka oma meeskonna sooritust tervikuna. Osalejad suudavad edaspidi nii enda kui teiste käitumist paremini teadvustada ning seeläbi tegevusi oskuslikumalt planeerida. Oluline on ka see, et iga mängu/matka ja sellele järgneva analüüsi fookus lähtub meeskonna reaalsest vajadusest ning toetab vastavate olukordade ladusamat kulgemist tööpostil. Tulemuseks on efektiivsem meeskonnatöö ja veelgi tugevam usaldus üksteise vastu.

Kombineerimaks seiklusmatk ja koolitus vastavalt oma vajadusele, loe erinevatest pakettidest ja võimalikest koolituse teemadest lähemalt SIIT.