Kohaloleku teraapia töökeskkonnas

Kohalolek, mis on tänapäeval tuntud ka kui ärksameelsus, on inimese psühholoogiline võime olla hetkes kohal ja märgata toimuvat. See on tööriist, mis annab enesejuhtimisoskusi nii pere- kui tööelus. Töötades käsikäes juhtidega, näeme, kui palju kohaloleku tehnikad võiksid juhte nende igapäevatöös aidata. Avame siinkohal kohaloleku tagamaid just organisatsioonipsühholoogia vaatenurgast.

Kohaloleku teraapia (mindfulness therapy) on teaduslikult tõestatud meetod kognitiivsete funktsioonide parendamiseks. Kohaloleku teraapia (edaspidi KT) tehnikad kasutavad mediteerivaid harjutusi, mis suurendavad teadvelolekut ja suuremat sensitiivsust hetke olukorras (Karlin, 2018). Autor toob välja, et harjutused aitavad suurendada omavahelist koostööd tiimides, muuta kommunikatsiooni selgemaks ning igapäevastes tegevustes targemalt ja efektiivsemalt reageerida.

Kiiresti muutuvas ning komplekses keskkonnas ei saa juhid ainult kogemustele põhinedes tegutseda (King& Haar, 2017). Autorid toovad välja, et kompetentsimudelid ja arenguprogrammid kuhjavad keerulistes olukordades hakkama saamiseks juhtide õlule palju ootusi ning tekitavad stressi. Seetõttu võiks kohaloleku teraapia tehnikaid ka juhtimisprotsessis rakendada. Erinevad autorid on leidnud, et KT toetab juhi heaolu, töösooritust, eneseregulatsiooni, kohanemisvõimet, tähelepanu haaret ning emotsioonide ja stressireaktsioonide juhtimist. Harjutused on enim kaasa aidanud lühema staažiga juhtide enesekontrollile (King& Haar, 2017).

Alternatiivset ja ebatavalisemat lähenemist töötajate heaolu edendamiseks on kasutanud suurettevõte Google juba aastast 2007. Google’s kasutatav programm koosneb 3 osast: tähelepanu treeningust, eneseteadlikkusest- ja kontrollist ning kasulike mentaalsete harjumuste loomisest (Tan, 2012). Programmis osalenud on maininud juhtimis- ja kuulamisoskuste paranemist, tujude üle parema kontrolli omamist ning positiivset mõju ka eraelule.

Kas kohaloleku teraapiast võiks olla kasu ka õpilastele koolikontekstis? Psience on sel sügisel koostöös Vaikuseminutitega läbi viimas uuringut, et harjutuste mõju Eesti koolide õpilaste kognitiivsetele võimetele ja õpitulemustele välja selgitada.

Huvi korral saab harjutusi proovida iseseisvalt Vaikuseminutite kodulehelt:

http://vaikuseminutid.ee/harjutused/

Autor: Khris-Marii Palksaar

Kasutatud allikad:

Tan, C-M. (2012). Search Inside Yourself. Kasutatud 01.08.2018 https://www.mindful.org/search-inside-yourself/

Karlin, D. S. (2018). Mindfulness in the workplace. Strategic HR Review, 17 (2), 76-80. King, E. ja Haar, J. M. (2017). Mindfulness and job performance: a study of Australian leaders. Asia Pacific Journal of Human Resources, 55, 298-319.