Psience võtab fookusesse IT ettevõtete töötajate rahulolu ja pühendumuse uurimise

Hea IT-spetsialist saab mitu tööpakkumist kuus, kui mitte sagedamini. Miks on aga ühest ettevõttest töötajaid väga keeruline ära meelitada, teisest mitte?

Teadlikult või vähemteadlikult langetab iga inimene oma töö puhul otsuse, kuivõrd suur on tema pühendumus ja iseenda seotus organisatsiooniga.* Kusjuures kahe sarnaselt motiveeritud töötaja motivatsiooni sisu võib olla väga erinev!  Teadusuuringud lubavad oletada, et töötaja edukuse ja püsivuse kohta räägivad tema huvid, täpsemalt –  huvide sobivus tööandja omadega. Mitte niivõrd üldine huvi mingi kindla töö või eriala vastu, vaid asjaolu, kuidas huvi klapib konkreetsete oskuste, ülesannete ja keskkonnaga, mida vastav töö nõuab. See ennustab ka abivalmidust, lojaalsust ja pikemat püsimist organisatsioonis. Huvi peetakse oluliseks sisemise tegutsemissoovi (motivatsiooni) allikaks või selle eeltingimuseks.**

Ehkki potentsiaal huvi tekkimiseks peitub inimeses, määratleb keskkond suuresti huvi suuna ja arenguloo. Antud kontekstis peame keskkonna all eelkõige silmas erinevaid töötaja tööga rahulolu mõjutavaid tegureid. Siit ka vastus meie küsimusele – mida teadlikumad oleme töötajate ootustest, seda suurem on tõenäosus luua keskkond, kus inimesed püsivad ning kus huvide klapp inimese ja organisatsiooni vahel on maksimaalne.

Olles oma tegemistes suunatud suurel määral just IT ettevõtetele ning nähes  IT ettevõtete erinevat panustamist oma töötajatesse, soovime aidata kaasa sellele,  et nii meie tänased kui tulevased kliendid suudaksid leida üles oma töökeskkonna kujundamise arengukohad ning oskaksid seeläbi oma töötajaid paremini hoida. Eriti tingimustes, kus töötajaid jääb tööturul järjest vähemaks.

Oleme IT värbamise kõrval tihedalt seotud ka erinevate IT valdkonna uuringutega. Nii on kogunud hoogu ka soov anda ühelt poolt panus iga ettevõtte personaalsele töötajate tööga rahulolule ning teiselt poolt teha laiemaid üldistusi ja võrdlusi kõikide osalejate vahel. Viimased on kindlasti ka järeldused, millest võiks huvituda IT valdkond laiemalt.

Kutsume siinkohal üles uuringus osalema.

IT ettevõtte jaoks on tegemist tavapärase töötajate tööga rahulolu ja pühendumuse uuringuga.  Laiemad IT sektori võrdlusanalüüsid ja järeldused tulevad kaasa pealekauba!

Kui teema Sind kõnetab, siis võta ühendust meie meeskonnast Kaiga
ning saad juba täpsed juhtnöörid edasise osas.
Kai kai@psience.ee või 56918330

*Perspectives on Psychological Science, http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/perspectives
** Hidi & Renninger, 2006; Krapp, 2002; Schiefele, 1991.

Meie varasemad uuringud:

Psience omab tänaseks ligi 10-aastast uuringute läbiviimise kogemust. Teostatud uuringute teemad ulatuvad töötajate tööga rahulolust kuni laste koolikiusamise uuringuteni. Enim oleme siiski teostatud töötajate tööga rahulolu-uuringuid ning juhtide ja spetsialistide 360 kraadi tagasiside hindamisi. Viimast armastame ise kutsuda ringtagasiside kogumiseks.  Klientideks on olnud siinkohal nii avaliku sektori organisatsioonid kui erasektori ettevõtted. Valdavalt on olnud tegemist kas väikse või keskmise suurusega ettevõtetega, kus oleme saanud pakkuda personaalseid lahendusi ning võimalust koguda juurde ka kvalitatiivset infot tulemuste sisukamaks analüüsimiseks.

Meie uuringud on pigem põhjalikud, sisaldades automaatsete analüüside kõrval alati ka meie projektijuhtide järeldusi ja kokkuvõtvaid arutelusid. Automaatseid numbrianalüüse me pigem väldime, mistõttu võivad meie uuringud olla teinekord kallimad, ent selle võrra ka sisukamad. Oleme omal nahal kogenud, et see suurem töö on igat higipiiska väärt.

Samuti käsitleme uuringuna ka teeninduse hindamise läbiviimist, mida tuntakse rohkem ehk isegi testostude nime all. Ka siin on olnud au teha läbi kümne aasta koostööd väga erinevat tüüpi organisatsioonidega, hinnates teeninduse taset erinevates valdkondades, olgu selleks siis kas raamatukauplus või värskelt valminud uue kodu müük testkliendile. Teeninduse hindamine on tundlik valdkond ning eeldab testklientide hoolikat toimetamist viisil, mis ei reeda testkliendiks olemist. Oleme aastate jooksul kujundanud välja üle-eestilise testklientide võrgustiku, kelle hoolikas koolitamine lubab meil nendes täna igati kindlad olla. Iga testostu läbiviimine on põnev elamus ning ootame selles jätkuvalt ka uusi huvilisi kaasa lööma.

Paralleelselt kirjeldatuga on meil kogu aeg olnud käsil ka mõned pikemad mitmeaastased süvauuringud erinevatel huvitavatel teemadel, nt

  • tööandjate rahulolu uurimine IKT õppekavade lõpetanutega
  • Rajaleidja keskuse töötajate IKT vahendite kasutamise kogemuse uurimine koostöös Innove Soome partneritega
  • “Kiusamisest vabaks” metoodika tulemusuuringu läbiviimine koolides ja lasteaedades
  • “Vaikuseminutite” programmi tulemusuuringu läbiviimine koolides
  • Projekti “Aktiivne ja turvaline koolipäev” tulemusuuringu läbiviimine koostöös Turu Ülikooliga Soomest
  • Põhja- Tallinna liikuvusuuringu läbiviimine
  • Risti alevi elanike hoiakute uurimine 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes
  • jne.

On olnud põnev teha koostööd erinevate partneritega nii ülikoolidest kui erinevatest erialaliitudest ja avaliku sektori asutustest. Samuti on erinenud kasutatavate meetodite ampluaa – oleme selle 10 aasta vältel saanud eksperdiks nii kvalitatiiv- kui ka kvantitatiivuuringute läbiviimisel ning omame siinkohal ka tugevat üle-eestilist partnerite võrgustikku.

Täname kõiki oma häid koostööpartnereid koos loodud väärtuste eest. Oleme kindlad, et järgmine kümnend saab olema sama põnev! Aitäh Teile!

Psience’i uuringute meeskond