PSIENCE’i PSÜHHOLOOGILISED TESTID – uus suund Eestis


Psience’i testid on loodud ja valideeritud Eesti kontekstis ja pakuvad tuge oluliste otsuste vastuvõtmiseks nii inimeste valiku, arendamise kui edutamise kontekstis.

Võimalik on testida nii inimeste isiksuslikke soodumusi, üldkompetentse kui ka ametikohaspetsiifilisi (nt müügi, teeninduse või juhtimisspetsiifilisi) soodumusi.

Psience’i testid koosnevad erinevaid kompetentse mõõtvatest teemamoodulitest, mis teeb testimise kiireks, soodsaks ning just Sinu vajadusest lähtuvaks (moodulitest koosnev lähenemine annab võimaluse teha üks vajadustepõhine test mitme erinevaid kompetentse mõõtva testi asemel). 
See on kasulik nii rahaliselt kui annab olulise ajalise võidu.

Peagi lisame siia testimise kohta täiendavat infot.

***
Lähem info: Kärolin Šults (karolin@psience.ee) & Anne-Mari Ernesaks (anne-mari@psience.ee).