Värbamisest turundaja pilgu läbi

Tehnoloogia kiire arengu tõttu on tööotsimine ja värbamine muutunud. Enam ei piisa ajalehes ilmunud töökuulutusest või klassikalisest CVst CV keskkonnas. Vaja on kasutada järjest uudsemaid ja atraktiivsemaid viise, et äratada huvi sobivates kandidaatides, ning samuti peavad ka tööotsijad näitama üles senisest suuremat aktiivsust ja initsiatiivikust, et teiste seast välja paista. Paljudes värbamisprojektides ei piisa lihtsast CVst ja motivatsioonikirjast, vaid tööotsijatel tuleb kasutada sotsiaalmeedia kanaleid, silmapaistvalt kujundatud elulookirjeldust ning motivatsioonikirjade asemel videotutvustusi. Kõik see viitab vaid sellele, kui seotud on tänapäeval värbamine ja turundus, ning edukaks värbamiseks on järjest enam end vaja müüa ja turundada.

Kaheksa kuud tagasi otsustasin, et seitse aastat turunduses on andnud mulle väga hea pagasi ka personalivaldkonnas toimetamiseks. Nüüdseks olengi leidnud värbamise, kus järjest enam saab kasutada ka turunduse teadmisi ning kahte valdkonda ühendades edukalt talente sobivatesse ettevõtetesse tööle aidata. Viimaste kuude jooksul saadud uute teadmiste ja kogemuste põhjal otsustasingi kirja panna mõned näpunäited, mis võiksid aidata kaasa edukale värbamisele.

Kuidas turunduse abil edukalt värvata?

  • Pööra teadlikult tähelepanu ettevõtte brändile ja mainele. Edukaks värbamiseks on väga oluline ettevõtte maine. Nii nagu ettevõte teeb uurimustööd kandidaadi kohta, teevad seda ka enamik kandidaate ettevõtte kohta. Ettevõte tekitab usaldust, kui on näha, et seal väärtustatakse töötajaid. Usaldustäratav tööandja on kandidaadile atraktiivne ning nii on võimalik endale väga häid inimesi tööle saada. Kuigi näiteks IT-valdkonnas on headele spetsialistidele konkurents väga tihe, siis ka tipptegijad liiguvad uude kohta, kui uus koht pakub põnevaid väljakutseid, lisaväärtusi ning toredat meeskonda.
  • Ärata tähelepanuvisuaal on oluline. Lisaks kuulutuse eristuvale ja atraktiivsele kujundusele tasub kaaluda olenevalt värbamisprojektist ka näiteks flaierite kasutamist, mida saab jagada nii sotsiaalmeedia kanalites, kodulehel kui ka füüsiliselt erinevatel üritustel. Eriti atraktiivne just ettevõtte brändi seisukohast on ettevõtte ja meeskonna videotutvustused, mis võimaldavad paremini avada ettevõtte kultuuri ja väärtusi ning seeläbi tekitada sobivates kandidaatides suuremat usaldust ettevõtte vastu. Tähtis on eristuda konkurentidest ja seda positiivsest küljest. Üle tasub vaadata ka ettevõtte kodulehel olev info vabade töökohtade kohta, mis peaks olema piisavalt atraktiivne, pilkupüüdev ja lihtsalt leitav, et õiged kandidaadid sinna jõuaksid.
  • Muuda kandideerimise protsess kiireks ja lihtsaks. Kandidaadid teavad oma väärtust ja nad teavad ka seda, kuidas talentide pärast käib sõda tööturul. Tublidel tegijatel on enamasti rohkem kui üks pakkumine korraga laual ning kui üks võimalik tööandja mõtleb liiga kaua või on kogu kandideerimise liiga keerukaks ajanud, siis nad võtavad suure tõenäosusega vastu teise pakkumise. Sedasi kaotab ettevõte võimaluse talent endale värvata veel enne, kui otsus tema kasuks langeb.
  • Anna igale kandidaadile värbamisprotsessi lõpus tagasisidet. Isegi kui otsustad teise kandidaadi kasuks, siis on hea maine jaoks oluline, et iga kandideerinud või sihtotsingu käigus ühendust võetud inimene saab tagasisidet. Ühest küljest on see oluline usaldusväärse ja positiivse maine seisukohast, teisalt aga on oluline hoida ka hetkel ebasobivate kandidaatidega häid suhteid. Ühel hetkel võivad nad osutuda sobivaks ja siis on hea, kui nendega loodi meeldiv suhe.
  • Väärtusta ja hoia tublit talenti. Kui oled sobiva töötaja lõpuks leidnud, siis on ääretult oluline talenti hoida. Kui uus töötaja tunneb, et ta saab piisavalt toetust ja tunnustust, on ta suurema tõenäosusega pühendunud. Ning just pühendunud tööjõud on iga ettevõtte üks suurimaid väärtusi. Seega, kui talent on Sinu ettevõtte valinud, siis hea sisseelamisprogrammiga ja toetusega on võimalik teda ka enda juures pikemalt hoida.
  • Oma töötajate heaolu ja soovitused. Selleks, et uued inimesed Sinu ettevõttesse tööle tahaksid tulla, pead olema hea tööandja ka oma praegustele töötajatele. Välist mainet kujundab suuresti töötajate arvamus oma tööandjast ning positiivse arvamuse ja soovituste valguses muutub ettevõte ka uutele inimestele usaldusväärsemaks. Seega hoia oma praeguseid töötajaid hästi, sest kui nemad usuvad ettevõttesse ja tahavad seal siiralt töötada, siis on suur tõenäosus, et nad soovitavad Sind kui tööandjat edasi ka oma sõpradele/tuttavatele, mis omakorda teeb heade kandidaatide leidmise lihtsamaks. Samuti ära unusta enne uue konkursi välja kuulutamist, et vahel võib õige inimene juba töötada Sinu ettevõttes. Seega võimalusel kasvata ja värba talente ka ettevõttesiselt.

 

Edukates ettevõtetes töötavad suurepärased töötajad ning neid soovivad sageli endale ka teised tööandjad. Sõda talentide pärast ei ole vähenemas. Kui tööandjad mõistavad, kui oluline on oma ettevõtet positiivselt turundada ning teevad seda ka läbi värbamisprotsessi ning oma töötajate soovituste, siis on lihtsam võita talente oma ettevõttesse ning neid seal ka hoida.

 

Artikli kirjutas Marge Peekman.