Entries by Anne-Mari Ernesaks

Arenguvestlus – administratiivne rituaal või kasutamata võimalus?

Arenguvestluste eesmärgina nähakse üldjuhul ideaalis võimalust arendada töötajate kompetentse ning toetada seeläbi organisatsiooni liikumist strateegiliste eesmärkide täitmise poole. Klassikaliselt on arenguvestlused jutuajamised töötaja ja tema otsese juhi vahel, mille eesmärk on anda tagasisidet hinnatava tööperioodi sooritusele, püstitatakse uusi eesmärke ning keskendutakse töötaja tööalastele vajadustele arengu osas. Sageli suhtuvad juhid arenguvestlustesse kui tülikasse administratiivsesse rituaali, mis […]

Tule ehitusdivisjoni juhiks kiiresti arenevasse Endover Kinnisvara meeskonda

Soovid linnaruumis midagi päriselt ära teha? Tunned end ehituse ja kinnisvaraarenduse alal pädevalt? Pead end heaks eestvedajaks ja innustajaks? Naudid tööprotsesside arendamist, suhtlemist ja oled mõjus läbirääkija? Oled loomult kiire, paindlik ja kõrge pingetaluvusega? KUI JAH, SIIS OLED OODATUD EHITUSDIVISJONI JUHIKS   PEAMISED TÖÖÜLESANDED: Ettevõtte projekti- ja objektijuhtide tegevuste koordineerimine, järelevalve Hangete koordineerimine ja järelevalve […]

Tule turunduse projektijuhiks ettevõttesse, kus turundus on kõrgelt väärtustatud

  Soovid töötada ettevõttes, kus turundus on kõrgelt väärtustatud? Oled tulemuslik nii loovlahendustes kui plaanide elluviimisel? Huvitud sisekujundusest ja arhitektuurist? Sind ei heiduta kiire tempo ja initsiatiivi haaramine? Oled loomult süsteemne, iseseisev ja avatud? ENDOVER KINNISVARA OOTAB OMA MEESKONDA TURUNDUSE PROJEKTIJUHTI   ÜLESANDED TÖÖLAUAL: turunduskontseptsiooni loomine kinnisavara arendusprojektidele arendusprojektide turundusplaani ja –eelarve koostamine ja elluviimine turundus- ja […]

Personaliotsing täna – mida ütleb teadus kaasaegsete värbamiskanalite kohta?

Personaliotsingu protsess on viimase kümnendi jooksul märkimisväärselt muutunud. Täna on rõõm tõdeda, et muutusi kinnitavad ka esimesed teadusuuringud, mis selles vallas tehtud. Millised on värbamiskanalid, mis aitavad tänases keskkonnas, kus peamiseks väljakutseks on talentide tähelepanu püüdmine ning nende ettevõttes hoidmine,  edukalt tulemuseni jõuda? Uuringud kinnitavad, et lisaks traditsioonilistele värbamiskanalitele (nt töökuulutus trükimeedias) on täna  laialt […]