Värbamisest karjäärinõustaja pilgu läbi

Palju kirjutatakse karjäärinõustaja ja värbaja erinevatest lähenemistest nõustatavatele/kandidaatidele. Selles artiklis räägime, kuidas karjäärinõustamise alustalad võiksid toetada iga värbaja värbamisprotsessi.

Miks võiks ühildada personaliotsingut ja karjäärinõustamist?

Tänapäeva värbamispraktikates pööratakse järjest enam rõhku sihtotsingutele. Oma eriala tugevaid spetsialiste on Eestis pigem raske leida, konkursid on väikeste kandidaatide arvuga ning paratamatult tuleb häid inimesi ise juurde otsida. Teiselt poolt on tänapäeval inimestel järjest suuremad võimalused teha elus kannapöördeid, vahetada eriala või tegutseda kasvõi vabakutselisena. Inimesed vahetavad ametikohti tihedamini kui minevikus. Järjest enam räägivad inimesed töövestlustel, et väärilise palganumbri juures on nende jaoks väga tähtis töö ja projektide sisu, millega nad peavad igapäevaselt kokku puutuma.

Leides läbi värbamisprotsessi hea spetsialisti, on värbaja ülesanne vaadata kandidaati terviklikumalt ja sügavamal tasandil – kes see inimene tegelikult on ning mida ta soovib oma elus ära teha? Kas senine professionaalne pagas on see, mis paneb päriselt tema silmad särama? Äkki on tal mõni kõrvaltegevus, millest võiks välja kasvada tema tulevane töökoht?

Kuidas läbi viia värbamise protsess, kaasates karjäärinõustaja pilku?

  1. Inimese individuaalsuse nägemine. Kohtle igat kandidaati kui väärtuslikku isikut, isegi kui ta ei sobitu otsitava profiiliga. Saa aru kandidaadi vajadustest, soovidest ja motivaatoritest. See võtab küll kauem aega, aga kvaliteetne ja südamega kandidaatide kohtlemine võib tulevikus värbajale vaid kasu tuua (kontakti hoidmine, mõne muu profiiliga sobitumine, soovitused).
  2. Väldi massvärbamise tendentsi. Näe inimest, mitte profiili „lukku löömist“. Ära unusta, et valele ametikohale valitud kandidaat tähendab rahulolematust tööandja ja töötaja poolt ning võimalik, et tuleb tulevikus oma tööd ka ümber teha.
  3. Hinda värbajana, kuhu ettevõte meeskonda ja mis ametipositsioonile just see kandidaat kõige paremini sobib. Võimaluse korral paku kandidaadile valikut erinevate ettevõtete ja ametikohtade vahel. Vaata, mis paneb tema silmad särama.
  4. Vestluse käigus peegelda oma sõnadega tagasi kandidaadi vastuseid. See annab märku, et oled temast aru saanud ja tema mõtetega kaasas. See omakorda aitab kandidaadil paremini avaneda. Saad aimu tema isiksusest ja tegelikest soovidest. Kasuta aktiivset kuulamist, mitte pelgalt küsimuste-vastuste vooru.
  5. Vestluse lõpus tagasisidesta kandidaadi tugevused ja arenguvõimalused. Räägi, mida temas nägid. Ole sealjuures siiras ja heatahtlik.
  6. Kui ametiprofiil vähegi lubab, siis vaata ka neid kandidaate, kellel otsest nõutud töökogemust pole, kuid kes on kas ise ennast põhitöö kõrvalt arendanud ja/või kelle motivatsioon tundub CV või motivatsioonikirja järgi väga kõrge.
  7. Kui otseselt pole töökohta pakkuda, siis kaardista inimese vajadused ja soovid tulevikuvõtmes ning lisades need andmebaasi, saab inimesega sobiva profiili tekkimisel ühendust võtta.
  8. Ole kandidaadile toeks ka pärast värbamisprotsessi lõppu. Isegi siis, kui kandidaat on juba tööle asunud, võivad tal tekkida küsimused või motivatsioonikõhklused. Ole tema jaoks olemas, kuula ja võimalusel aita teda.
  9. Usu sihtotsingusse. Sa annad potentsiaalsele kandidaadile valikuvõimaluse luua endale just selline karjäär, mis rahuldaks teda enim.
  10. Värbamine ja karjäärinõustamine ühes protsessis võib kandidaadile olla parim võimalik lahendus. Ühelt poolt aitab karjäärinõustaja pilk aru saada, mida inimene tegelikult teha tahab, ning teiselt poolt viid värbajana kokku parima kandidaadi soovitud ametikohaga. Kui siiski mõni konkurss ebaõnnestub või ametikoht ei tundu kandidaadile see kõige õigem olevat, saab värbaja kandidaati toetada, selgitada inimese tegelikud vajadused ning vajadusel aidata teha ettevalmistusi suunamuutusteks.

Järgides neid punkte saad sa värbamisprotsessile juurde sügavust ja siirust. Personaliotsing ja karjäärinõustamine ühes toob võimaliku parima lahenduse nii kandidaadile kui ka ettevõttele, kes inimest värbab.

 

Artikli kirjutas Natalja Tšerepanova.